Veel waardering voor bestemmingsplan Fort Isabella

Initiatiefnemer wil zelf bouwmogelijkheden beperken. Het zal zelden voorkomen dat een inspreker zijn eigen mogelijkheden wil beperken. Vrijwel alle fracties wilden in de commissie ‘Ruimte’ het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Fort Isabella tot ‘hamerstuk’ bestempelen, maar initiatiefnemer Tjeerd Saatrube zelf zorgde ervoor dat de beslissing werd uitgesteld tot de raadsvergadering van 23 maart.

Het bestemmingsplan voor Fort Isabella is tot stand gekomen na lang overleg met veel betrokken partijen en vele onderzoeken. Het programma voor Fort Isabella omvat 109 woningcontingenten verdeeld in 95 woningen voor senioren zonder of met beperkte zorgindicatie, 6 woongroepen/aanleunwoningen voor gezamenlijk 12 lichtverstandelijk beperkte personen, 8 woongroepen voor gezamenlijk 36 studenten, 5825 m² voor bedrijven, 3000 m² voor sport- en fitnessruimten, 3500 m² voor ateliers, theater en museum. Daarnaast is er ruimte voor 875 m² aan winkels, waaronder een winkel voor dagelijkse boodschappen en 2500 m² voor horeca, waaronder restaurants, brasseries, cafés, hotel en vergaderruimten. Voor maatschappelijke voorzieningen wordt 3410 m² gereserveerd zoals voor 8 woonzorggroepen voor gezamenlijk 20 dementerende personen met permanente verzorging (1950 m²) en  1460 m², (fysiotherapie)praktijkruimten, een dierenkliniek en leslokalen (1460 m²). Er zullen eveneens 778 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Het Programma van Eisen en de inrichting van het gebied is dynamisch en zal in de komende tijd in een masterplan worden uitgewerkt.

Veel enthousiasme
De voorbereidingen hebben zo’n 2,5 jaar geduurd. Vughtenaar Tjeerd Saatrube, samen met Olivier Koning, initiatiefnemer van dit tot de verbeelding sprekende project, wees erop dat er in deze periode veel enthousiasme was losgekomen, maar ook kritiek.  Dit had na veel overleg uiteindelijk geleid tot een concept bestemmingsplan waarop géén zienswijzen zijn binnengekomen.  In de commissievergadering kwam hij zelf met het verzoek om het plan zodanig aan te passen dat er in de zone aan het spoor géén geluidsgevoelige projecten gerealiseerd mogen worden. Daardoor zouden er daar nooit woningen gerealiseerd kunnen worden. Saatrube: “Daarmee beperken we ons zelf, maar komen we tegemoet aan partijen die zekerheid willen hebben dat daar geen  woningen gebouwd worden.“  Meerdere commissieleden vonden de aanvulling overbodig omdat de initiatiefnemers daarover immers zelf kunnen beslissen. Wethouder Peter Pennings: “Als we de gevraagde stap zetten dan voorkomen we dat anderen daar ooit woningen gaan bouwen.”

Extra woningen
De meeste partijen zagen het collegevoorstel aanvankelijk als een ‘hamerstuk’, maar willen nu voor de raadsvergadering nog overleg met hun fractie.  Peter Kradolfer (SP) verwacht dat er veel mensen van buiten Vught op Fort Isabella komen wonen en wilde daarom nog van wethouder Pennings weten of  de bouwplannen en koste gaan van het woningcontingent van Vught. De wethouder was daar niet bang voor. Hij memoreerde dat de Provincie op dit moment vindt dat er veel te weinig gebouwd wordt in Brabant en dat er nu een tekort is van 150.000 woningen. Hij denkt dat het daarom geen probleem is om woningen aan het Vughtse contingent toe te voegen. Hij verwacht daarover in juni/juli meer duidelijkheid te kunnen geven. Enkele fracties willen het voorstel nu nog in de fractie bespreken en, eventueel via een amendement, de gevraagde beperking opnemen in het bestemmingsplan.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …