(Foto: IJM)

Veel ruimte voor de ransuil bij IJzeren Man in Vught

Het afgelopen seizoen heeft het Strandbad de IJzeren Man flink geïnvesteerd in de vernieuwing van een aantal verouderde voorzieningen. Zo werden binnen de bestaande originele gebouwen nieuwe kleedruimtes met toiletvoorzieningen gebouwd en een nieuw horeca-uitgiftepunt gerealiseerd. Een verouderd toiletgebouw werd afgebroken en er werd een nieuwe gebouwd op een minder opvallende plaats. De speeltuin werd compleet vernieuwd: attractief maar vooral veilig voor de jonge gebruikers. En er werd een klimbos met uitkijktoren gebouwd. Sportief en variërend in moeilijkheid zodat de meest uiteenlopende doelgroepen er samen gebruik van kunnen maken. Met deze voorzieningen speelt het Strandbad de IJzeren Man vooral in op de brede behoefte van actieve en sportieve recreanten. Met name die van families met kinderen en sportieve groepen.

Door al deze initiatieven is de IJzeren Man ook in contact gekomen met de Natuur- en Milieuvereniging Vught (NMV) die vanuit hun zorg voor natuur aandacht gevraagd heeft voor de bijzondere populatie ransuilen die in het gebied aanwezig is. Een uilensoort die overigens graag in de nabijheid van mensen vertoeft, maar die we wel samen willen koesteren en vooral de ruimte willen geven om zo de populatie te vergroten. Daarom zijn er op 17 oktober jl. door de vogelwerkgroep van NMV, samen met de medewerkers van de IJM, met een hoogwerker vijf broedmanden geplaatst in bestaande dennenbomen als toekomstige broedplaats voor deze ransuilen. Een uniek initiatief, omdat dit op deze manier nog niet zo vaak gedaan is. De vogelwerkgroep van NMV is inmiddels begonnen met het monitoren van deze nestplaatsen en zal dat de komende jaren ook blijven doen.

De droogte van de afgelopen jaren heeft ook zijn impact gehad op het bestaande bomenbestand rondom de IJzeren Man. Daarom hebben de NMV en Strandbad de IJzeren Man ook afgesproken om, in overleg met de gemeente Vught, de komende maanden een start te maken met een plan voor de verbetering van het bestaande bosgebied. Inzet is meer loofbomen, passend in deze natuurlijke omgeving, die ook een bijdrage leveren aan bodemkwaliteit en bodemwater. Een plan waarin in ieder geval minder eiken en dus ook minder ruimte voor de processierups zal zijn. Een initiatief dat ook aansluit op de bossenstrategie zoals door de provincie Noord-Brabant in het voorjaar is vastgesteld en waarin ook de IJzeren Man haar verantwoordelijkheid wil nemen.

Kijk ook bij

Kofferbakverkoop bij D’n Hop Boxtel

D’n Hop houdt op zondag 7 mei van 10.00-15.00 uur de eerste editie van de …