Veel enthousiasme voor nieuw Vughts centrumplan

De Marktveldpassage ondergaat een ingrijpende en opvallende metamorfose. Vastgoedeigenaar Green Real Estate, ontwikkelaar Bouwaccent en de gemeente Vught zijn het eens over het nieuwe ontwerp voor Centrumplan Oost. De passage verandert van een overdekt centrum, met een naar binnen gekeerd karakter, naar een open winkel- en woongebied. Naar verwachting wordt in het derde kwartaal 2017 de omgevingsvergunning aangevraagd en kan in de loop van 2018 de bouw beginnen.

De eerste plannen voor een nieuwe invulling van de huidige Markveldpassage dateren al van de jaren ‘90 van de vorige eeuw. Daarom presenteerde wethouder Peter Pennings vrijdag met enige trots de nieuwe plannen voor de ontwikkeling van het oostelijk deel van het centrum. Doordat de blinde wanden verdwijnen zorgen ze in het Vughtse dorpshart voor een nieuw winkelrondje Marktveld, Ploegveld, Raadhuisstraat en Heuvel. Het is het laatste puzzelstukje, dat eenheid brengt in het centrum van Vught. Een centrum waar het goed toeven is en  bezoekers niet alléén hun dagelijkse boodschappen doen maar rustig de tijd nemen om te winkelen en een terrasje te pakken.

Het plan voor de nieuwe Marktveldpassage bestaat uit één centraal bouwblok waarin de grotere winkelunits van Albert Heijn en Hema komen te zitten en een kleiner bouwblok, op de plek van het voormalige postkantoor aan de Raadhuisstraat. Deze blokken krijgen een aantrekkelijk en gevarieerd gevelbeeld. Naast een passende buitenkant, met winkels op de begane grond, komen er boven de winkels woningen in twee of drie lagen. Deze combinatie van wonen en winkelen is van groot belang voor de levendigheid in het dorpshart, zowel overdag als ’s avonds. Het nieuwe ontwerp sluit aan bij het gevelbeeld van het Vughtse Hart dat enkele jaren geleden werd gerealiseerd.

Hoogwaardig
In de architectuur is met de keuze voor architect Christoph Kohl zeer bewust gestreefd naar een hoogwaardige vormgeving en materiaaltoepassing. Er is gekozen voor een klassieke stijl die aansluit bij het dorpse karakter van Vught. Voor de inrichting van de openbare ruimte is het bestaande beeld en de hoge kwaliteit van het westelijk deel van het centrum bepalend. Dezelfde materialen worden gebruikt bij de inrichting van de openbare ruimte in het oostelijk deel van het centrum.

Woningen
In het ontwerp van het Centrumplan Oost komen 60 nieuwe appartementen, waaronder 2 penthouses. De oppervlakten van de woningen lopen uiteen van 70 m² tot 220 m², variërend van twee- tot vijfkamerappartementen. Er zal een mix van koop- en huurappartementen worden gerealiseerd. Zoals het er nu uitziet liggen de huurprijzen tussen de 750 en 1100 euro, precies het segment waarin in Vught momenteel weinig aanbod is. Voor het parkeren van de bewoners wordt de parkeergarage onder het Vughtse Hart uitgebreid richting Ploegveld. Het parkeren voor de bewoners speelt zich dus geheel ondergronds af.

Winkels
In het vernieuwde winkelgebied komen ongeveer 22 commerciële ruimtes. De afmetingen van deze eenheden variëren van 90 m² tot 2.800 m² en bestaan uit een mix van huur- en koop. Het streven is om het huidige winkelaanbod in de toekomst zoveel mogelijk te handhaven en waar mogelijk uit te breiden met een brede branchering van groot- en klein winkelbedrijven. Het grootste deel van het nieuwe winkelgebied is bestemd voor de grotere Albert Heijn, die van 1500 naar 2800 m2 gaat. Dit deel is bijna net zo groot als de huidige winkelpassage. Het merendeel van de bestaande winkels verhuist naar nieuwe winkelruimtes aan de buitenkant. De extra vierkante meters (1800m2) die de nieuwbouw oplevert worden bijna volledig ingenomen door de vergrote supermarkt. Het plan houdt rekening met de huidige markt voor winkelunits en een bijpassend winkelaanbod met een goede bezettingsgraad.

Parkeren
De openbare parkeerplaatsen en het gratis parkeren voor de winkelvoorzieningen op het Ploegveld blijven bestaan. Het parkeerterrein Ploegveld krijgt een nieuwe inrichting met nieuw bestratingsmateriaal, groenvoorzieningen en straatmeubilair zoals bankjes en prullenbakken. Ook komt er ruimte voor fietsenrekken. Met deze nieuwe inrichting vormt het terrein, meer dan nu, één geheel met het centrum en is het niet langer slechts een parkeerplaats. Het aantal parkeerplaatsen voor het winkelcentrum zal moeten voldoen aan de geldende parkeernormen in Vught.  “Als dat niet mogelijk is, kan het plan zo niet doorgaan”, verklaarde burgemeester Van de Mortel gedecideerd. De nieuwe ingang van AH is gesitueerd bij het hofje aan het Ploegveld. Daar zal een deel van de huidige passage worden afgebroken om plaats te maken voor extra parkeerruimte. De bewoners van de huizen aan het hofje kijken dan niet meer uit op een blinde wand, maar op de ingang van de supermarkt en de nieuwe parkeerplaatsen. Daar zijn veel bewoners allesbehalve blij mee, bleek tijdens het druk bezochte informatierondje in de raadszaal. Een voordeel is wel dat ze in de toekomst verlost worden van de overlast door vrachtwagens die AH bevoorraden. De bevoorrading van AH,  Hema en Blokker gaat via het binnenterrein, dat zal worden onttrokken aan het openbaar gebied, achter de winkels aan De Heuvel. Bewoners aan de Raadhuisstraat hebben daarover al eerder hun zorg uitgesproken. Volgens ontwikkelaar Bouwaccent zou het dagelijks slechts gaan om maximaal 3 vrachtwagens voor AH. De overlast zou door het aanpassen van de ‘vensteruren’ eenvoudig gereduceerd kunnen worden. Volgens de bewoners van het Ploegveld gaat het echter in praktijk om veel meer  vrachtverkeer.  Ook de openbare ruimte bij de woningen aan het Ploegveld en de Dr. Hillenlaan wordt aangepakt.

Planning
De verwachting is dat Bouwaccent in het derde kwartaal 2017 de omgevingsvergunning kan indienen. Eind 2017 zal het voormalige pand van de Rabobank aan de Raadhuisstraat al gesloopt worden. Daarna volgen de voorbereidingen voor de bouw. In het tweede kwartaal 2018 kan dan begonnen worden met de realisatie. De bouwtijd wordt geschat op 26 maanden. Dit zou betekenen dat het nieuwe centrum vóór kerst 2020 in gebruik kan worden genomen. Gedurende de bouw zal de AH supermarkt slechts 2 à 3 weken gesloten zijn. Het hele plan is volgens de gemeente te realiseren binnen het huidige bestemmingsplan. Wel zal er sprake zijn van een gronduitruil omdat een gedeelte van de huidige passage verandert in openbaar gebied en een gedeelte van het openbaargebied nodig is voor de bouw van winkels en woningen.

Kijk ook bij

Feestweekend Zwaluw V.F.C. 21 t/m 23 juni

Op 10 mei 2021 bestond Zwaluw V.F.C. 90 jaar. Opgericht in 1931 en als fusieclub …