(Artist's impression: Buro Kade)

Van der Valk presenteert groen plan

Donderdag 9 maart presenteerde Van der Valk tijdens de raadsdialoog de plannen voor de nieuwbouw van hun Hotel-Restaurant annex woningbouw aan de Bosscheweg in Vught. De plannen zijn ontstaan na een uitvoerig participatieproces waaraan de gemeenteraad in maart vorig jaar een aantal eisen heeft gesteld.

Willem Westerwoudt, voorzitter van de stichting Heunzicht, kreeg de gelegenheid zijn standpunt aan het begin van de bijeenkomst uiteen te zetten. Vorig jaar heeft de gemeenteraad beslist dat er vooraf geen kaders voor het nieuwbouwplan aan de participatie meegegeven moesten worden. Zowel Westerwoudt als Van der Valk vertelden dat zij kaders vanuit de gemeente tijdens het participatieproces zeer gemist te hebben. Westerwoudt: “Over hetgeen in het coalitieakkoord over Van der Valk staat geschreven, hebben wij tijdens het participatietraject Van der Valk en zijn helpers nimmer gehoord. Toch was dat wat daar stond ons enige houvast in de beraadslagingen met deze ambitieuze ondernemer. Matig en passend moest het zijn.” Hij miste in het eindverslag van Van der Valk veel wat in de motie tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 maart 2022 is genoemd, b.v. een meting van het draagvlak bij de omwonenden. Westerwoudt wees op de mogelijkheid te laten horen wat ze anders wilden die de bewoners kregen aan het einde van de participatiebijeenkomst van 31 oktober 2022. Daar kwam uit: lagere torens, minder volume, minder massa, minder hoog, lager en geen woningen bij het Heunwiel. Westerwoudt: “In het plan dat we op de laatste bijeenkomst hebben gezien zijn dit soort wensen geenszins verwerkt. Het plan bleef, ook zoals het plan van 2020, hoog, groot en massaal. Volgens ons niet passend bij Vught. Wij zijn blij dat niet gebouwd gaat worden in het Heunwiel, maar zo’n massaal gebouw bij de voordeur van ons dorp en tegenover het prachtige Bossche Broek vinden wij onacceptabel.” Hij wees ook nog op de schriftelijke enquête die de stichting zelf onder de omwonenden heeft gehouden, en waaruit bleek dat ze massaal tegen de plannen zijn.

Participatie
Wensen die uit de participatie naar voorkwamen, waren: hoog accent kan, maar niet te hoog en liefst aan de kant van de rotonde; kleinschalige bebouwing van de Bosscheweg, grootschalig aan de Randweg; toegankelijk voor inwoners Vught; Heunwiel niet verkleinen en graag een rondje rond de plas; parkeervraag en verkeersbewegingen verlagen.
Van der Valk beseft dat niet aan alle wensen tegemoet is gekomen, maar vindt wel dat een groot gedeelte in het gepresenteerde plan is verwerkt. Zo wordt de villa aan de Bosscheweg, waar Van der Valk oorspronkelijk is begonnen, grotendeels in de oude staat teruggebracht. Daarnaast komen er nog 4 losse gebouwen te staan met dezelfde hoogte als de woningen aan de Bosscheweg. Daarachter komen de hogere gebouwen tussen de weg van de rotonde naar de Randweg en het Heunwiel in het groen met als hoogste gedeelte een toren die trapsgewijs oploopt naar 50 meter, 2 meter lager dan Eikendonck. Het parkeren wordt ondergronds afgewikkeld met in- en uitgang aan de weg tussen rotonde en Randweg. Er zijn 589 parkeerplaatsen nodig, maar uitgegaan wordt van 1000 parkeerplaatsen. In het complex is o.a. plaats voor een overdekt zwembad, fitnessruimte, businesscentrum, restaurant, skybar, terras, hotelkamers, longstayappartementen en woningen. Daarbij gaat het om koop- en huurwoningen, die zijn onderverdeeld in 45% sociale huur- en koopwoningen, 20 tot 25% middelhuur of koop, 20 tot 25% koop tussen 400.000 en 600.000 euro en 10% koop vanaf 600.000 euro.

Enige argwaan
Het de bedoeling dat de woningen grotendeels aan de noordzijde van de plas worden gesitueerd, dat er in het complex veel groen komt, dat er veel hout gebruikt wordt en dat er meer waterpartijen op het terrein komen, ook op de parkeergarage. De hoteltoren staat geprojecteerd op 240 meter afstand van de woningen aan de Bosscheweg. Volgens de ontwikkelaars zijn de plannen door de participatie aanzienlijk verbeterd. Van de kant van de raadsleden waren er eveneens positieve geluiden, maar was er ook enige argwaan. Het plan ziet er weliswaar heel ‘groen’ en fris uit, maar wat gebeurt er als dat allemaal niet lukt? Moet er een beeldkwaliteitsplan komen om ervoor te zorgen dat Van der Valk zich houdt aan de plannen die nu gepresenteerd zijn?

Kijk ook bij

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 8 tot en met 14 september 2024 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses …