Van Beuningenpenning voor Peter Pennings

Bij zijn afscheid als wethouder van de gemeente Vught kreeg Peter Pennings vanmiddag in het Vughtse raadhuis door burgemeester Van de Mortel de Van Beuningenpenning uitgereikt.

Peter Pennings heeft zich tientallen jaren met veel bevlogenheid, betrokkenheid en een warme, persoonlijke interesse ingezet voor de Vughtse gemeenschap. Hij vervulde een grote rol in het verbinden en motiveren van mensen, organisaties en groeperingen. Zo was Pennings van 1979 tot 2010 bouwkundig beheerder van de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting, bestuurslid van de Joannes Bosco Stichting, voorzitter van Ondernemerskamer Vught en actief lid van Kiwanis Club Vught. Daarnaast was Peter Pennings sinds 2010 lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught als wethouder voor o.a. Ruimtelijke Ordening, belast met grondexploitatie, vastgoed en volkshuisvesting. Ook is hij locoburgemeester. Vanaf 16 maart 2006 tot 28 april 2010 was hij raadslid voor Gemeentebelangen. Eerder was hij van 1990 tot 1994 raadslid voor de Volkspartij.

Van Beuningenpenning
De Van Beuningenpenning wordt toegekend aan personen, verenigingen, instellingen of organisaties die zich op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Vught. Of die hier een bijzondere plaats innemen op maatschappelijk, cultureel en/of sportgebied. Bij de onderscheiding horen een legpenning in brons en een oorkonde.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …