Home / Algemeen / Van Beuningenpenning voor huisarts Wesselman van Helmond
Patisserie De Rouw
Burgemeester Van de Mortel reikte de Van Beuningenpenning uit aan Duco Wesselman van Helmond. (Foto: Yvonne van Esch)

Van Beuningenpenning voor huisarts Wesselman van Helmond

Donderdag 16 januari reikte burgemeester Van de Mortel de Van Beuningenpenning uit aan Duco Wesselman van Helmond (67) tijdens de afscheidsreceptie in IJM. Wesselman heeft zich als huisarts met bevlogenheid, betrokkenheid en een warme, persoonlijke interesse ingezet voor een goede en efficiënte patiëntenzorg van hoge kwaliteit in Vught. Met de gemeentelijke penning eert het Vughtse college hem voor zijn jarenlange inspanningen voor het welzijn van de inwoners.

In de jaren ’90 van de vorige eeuw opereerden twee groepen huisartsen in Vught onafhankelijk van elkaar zonder enige vorm van samenwerking. Rond de eeuwwisseling veranderde de situatie. Dat is voor een groot deel de verdienste van Duco Wesselman van Helmond en de aimabele wijze waarop hij de kloof dichtte tussen de twee groepen, de mogelijkheden tot samenwerking verkende én de samenwerking tussen de collega’s zelf vanaf 2002 gestalte gaf. Eind december 2005 was de coalitie een feit: de twee groepen van huisartsen verenigden zich in één huisartsengroep (hagro) Vught, waarvan de leden voor elkaar waarnamen bij vakantie en ziekte. Ook taken als overleg met de gemeente, apothekers en ziekenhuis werden voortaan gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd, wat de Vughtse patiëntenzorg beslist ten goede is gekomen.

Gezondheidscentrum de Hoge Vliert
Een ander belangrijk wapenfeit is de realisatie van gezondheidscentrum de Hoge Vliert. Samen met huisarts Wilbert van Acker en apotheker Harry Hermans (van apotheek Willekens), zette Wesselman zich tien jaar in voor een gezondheidscentrum in Vught, waar meerdere disciplines samenwerken en waar de huisartsenzorg de spil is. Het centrum moest dagelijks open zijn en een goede service bieden door een goed geoutilleerd team. Het is aan de standvastigheid van deze huisartsen te danken dat het er gekomen is. De Hoge Vliert biedt sinds 2005 zorg aan de helft van de Vughtse populatie.

Duco Wesselman van Helmond heeft altijd speciale aandacht gehad voor de oudere medemens. Hij vertegenwoordigt tot op de dag van vandaag de Vughtse huisartsen in het ‘Ouderenoverleg’. Dit is een overleg met de verzorgingshuizen in Vught. Op de agenda staan onderwerpen als wachtlijsten, patiëntenzorg, informatieoverdracht en medicatiebewaking. Verder heeft hij de huisartsen vertegenwoordigd in contacten met de GHOR. Voor een goede voorbereiding op mogelijke crisissituaties was het belangrijk om een snelle en efficiënte inzet van huisartsen te organiseren. Hij heeft in dit proces een belangrijke rol gespeeld en dit stokje pas vorig jaar aan een jongere collega overgedragen.

Huisartsenpost
Ook was Wesselman van Helmond lid van de commissie die advies uitbracht over de bouw en inrichting van de huisartsenpost bij het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Zijn lange staat van dienst en ervaringen als huisarts stonden garant voor waardevolle en nuttige adviezen, waar vandaag de dag nog de vruchten van geplukt worden. Illustratief voor zijn inzet en betrokkenheid was zijn verbazing over het feit dat jongere collega’s zich niet voor deze zaken inzetten, terwijl zij veel langer van de faciliteit gebruik moeten maken.

Tussen 2005 en 2018 was Wesselman van Helmond lid van de Raad van Commissarissen van de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting. Deze woningstichting, een particulier initiatief, is opgericht op 10 september 1937 ter verbetering van de woningtoestanden in Vught. Een deel van de woningen dateert nog uit de begintijd van de Stichting, een ander deel is in de tweede helft van de jaren ’90 gebouwd. De meeste woningen van de Stichting zijn van bescheiden omvang. De Stichting verhuurde woningen aan woningzoekenden die bij haar zijn ingeschreven. De woningen van de stichting zijn primair bedoeld voor minder draagkrachtige woningzoekenden. In 2019 is de stichting samengegaan met Woonwijze, waarvan de naam inmiddels is veranderd in Woonstichting Charlotte van Beuningen.

Heijmstichting
Wesselman van Helmond is eveneens bestuurslid van de Heijmstichting. De stichting is op 19 maart 2013 in het leven geroepen door de gemeente Vught. Doel van de stichting is het beheren van het stamvermogen van het fonds. De stichting richt zich op de zorg voor ouderen in de gemeente Vught en doet dat met de ‘vruchten’ die het stamvermogen oplevert. Het fonds heeft een eeuwenoude traditie en het bestuur spant zich in om deze te continueren.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kijk ook bij

Novo3 zendt nu dagelijks uit

Veel mensen zien zich genoodzaakt min of meer in isolement te leven. Novo3 ziet het …