Van Beuningenpenning voor Henk Smeets

Donderdagavond 24 maart werd in DePetrus officieel afscheid genomen van Henk Smeets als voorzitter van het Vughts Museum. Hij had zijn functie al eerder overgedragen aan Saskia Heijboer, maar door de coronamaatregelen was een afscheidsbijeenkomst nog niet mogelijk. Bij deze gelegenheid zette burgemeester Van de Mortel Smeets en zijn echtgenote in de bloemetjes en verraste hem met de ‘Van Beuningenpenning’ voor zijn jarenlange inspanningen voor de Vughtse gemeenschap.

Historicus Henk Smeets zet zich al sinds de jaren ’60 met veel bevlogenheid in voor de Vughtse gemeenschap. Hij vervulde een grote rol in het verbinden en motiveren van mensen, organisaties en groeperingen. Burgemeester Van de Mortel ziet Smeets als het cultuur-historisch geweten binnen Vught. Zijn voorganger, waarnemend burgemeester Joep Baardmans, had hem bij zijn aantreden in 2007 geadviseerd om snel contact op te nemen met Henk Smeets als hij meer wilde weten van de Vughtse geschiedenis: “Immers, wie de geschiedenis niet kent, kan geen verstandige besluiten nemen in het heden.”

DePetrus
Smeets was mede-initiatiefnemer van het behoud van de Petruskerk toen die in 2005 aan de eredienst werd onttrokken. De burgemeester memoreerde dat er toen nog lang geen sprake was van de verhuizing van het Vughts Museum naar DePetrus. Na de verkoop van het oorspronkelijk pand van het Vughts Museum, werd de collectie eind 2014 ‘tijdelijk’ opgeslagen bij Strang. De bedoeling was dat dit voor een periode van ongeveer 8 maanden zou zijn. Dan zou DePetrus worden geopend waarin het Vughts Museum onderdak zou krijgen. Door ‘omstandigheden’ duurde het iets langer en kon het Vughts Museum in DePetrus pas in april 2018 worden geopend. Het museum was dus bijna vier jaar lang niet te bezoeken. Gedurende de lange sluitingsperiode heeft Smeets er met zijn tomeloze energie en inzet voor gezorgd dat het Vughts Museum toch regelmatig van zich liet horen en zich vooral ook liet zien. Het museum werd niet vergeten. Voorbeelden daarvan: diverse tentoonstellingen buiten de deur zoals de spraakmakende tentoonstelling van Jacques Frenken in Villa Bleijenburg, een tentoonstelling in het Gripshuis en in de bibliotheek aan de Dorpsstraat. Daarnaast ook door tal van artikelen in Het Klaverblad, nieuwsbrief De Petrusbode en de website en sociale media van het Vughts Museum. Smeets bouwde prima contacten op met o.a.  Nationaal Monument Kamp Vught en Het Noordbrabants Museum. Aan dat laatste contact dankt het Vughts Museum nu nog de vele fraaie vitrinekasten die in de voormalige kerk staan opgesteld. In de periode rond de opening van DePetrus had Van de Mortel Smeets ook leren kennen als ‘rupsje-nooit-genoeg’: “Als ik zijn nummer op het schermpje van mijn mobiel zag, draaide ik eerst de gemeentekluis op slot vóór ik opnam.” Maar hij constateerde ook dat die grote inzet geleid heeft tot prachtige producten.

Levend geschiedenisboek
De publicaties van Smeets, of die waaraan hij heeft meegewerkt, zijn niet te tellen. Denk daarbij aan de succesvolle Vughtse Historische Reeks, diverse boeken waaronder ‘De laatste oorlogsmaanden (Vught, september/oktober 1944)’ en ‘Twee bijzondere dorpen’ en ‘Schatten van Vught’. Ook is hij nu nog actief als redactielid van Schatten van Vught van de Stichting Erfgoed Vught. Vermeldenswaard is ook zijn rol bij het tot stand komen van ‘Het plaatjesalbum’ van Vught, uitgegeven door Jumbo. Zijn hulp bij het sorteren van de plaatjes heeft er aan bijgedragen dat vele albums compleet konden worden gemaakt. Volgens Van de Mortel is Henk Smeets, die altijd aandacht heeft gevraagd voor archeologie en behoud van cultureel erfgoed, eigenlijk een ‘levend geschiedenisboek’ als het om kennis van de Vughtse geschiedenis gaat. Een autoriteit die op bijna elke vraag over de lokale historie een antwoord weet.

Na zijn afscheid als voorzitter van het Vughts Museum blijft Smeets voorzitter van de werkgroep ‘Geschiedenis’ van het museum. Ook blijft hij nauw betrokken bij de film die gemaakt gaat worden over de Lunetten.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …