Uitnodiging openbare fractiebijeenkomst Gemeentebelangen

Gemeentebelangen Vught nodigt u van harte uit bij de openbare fractiebijeenkomst op dinsdag 18 februari aanvang 20.00 uur in Café Restaurant Den Heuvel, Loonsebaan 88 in Vught.

Tijdens deze bijeenkomst komen de onderwerpen voor de komende gezamenlijke commissie aan de orde. Gemeentebelangen gaat hierover graag met u in gesprek. Uiteraard is er ook ruimte om andere onderwerpen waarmee u als inwoner of ondernemer van doen krijgt, met de fractie te bespreken.

De onderwerpen die deze keer besproken worden zijn:
– Opiniërend debat inzake vragen IJzeren Man
– Discussienota Actualisatie Nota Grondbeleid 2020-2024
– Bewegen en sporten in de openbare ruimte
– Regio Noordoost Brabant samenwerkingsagenda Richting 2030 en convenant regionale samenwerking 2021-2024
– Pilot preventieve bestrijding eikenprocessierups 2020
– Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer 2019
– Zienswijze kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant

U kunt de aanvullende stukken desgewenst terugvinden op de site van de gemeente Vught.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …