Carl Smeets en Wethouder Pennings bij Strook Klaassen

Tweeëndertig nieuwe woningen in Stadhouderspark

Wethouder Pennings ondertekende samen met Carl Smeets, directeur van ontwikkelaar BPD een overeenkomst voor de bouw van 32 koopwoningen in Stadhouderspark. Zeven patiowoningen zijn bedoeld voor senioren en 25 eengezinswoningen worden in het middel dure koopsegment gebouwd. De nieuwe woningen komen aan de Postweg. BPD start begin 2018 met de verkoop en medio 2018 moet de schop de grond in gaan.

In 2016 hebben BPD en de gemeente samen de voorbereiding opgepakt. Dat ging vanaf het begin in goed overleg met een klankbordgroep waarin de Stichting Ouderen Samen en geïnteresseerde senioren vertegenwoordigd waren. Zo is er een gedragen woonproduct voor de seniorenwoningen tot stand gekomen. Deze samenwerking heeft geleid tot een 2-tal plattegronden die als bouwstenen zijn gebruikt voor het uiteindelijke stedenbouwkundig ontwerp.

Eind 2016 is het verkavelingsplan verder uitgewerkt in overleg met BPD en gemeente. Gekozen is voor een verkavelingsopzet met ondiepe woonstraatjes. Dit is enigszins vergelijkbaar met de opzet van de 42 woningen die aan de andere zijde van de Postweg zijn gerealiseerd. De bouwstijl is traditioneel jaren ’30, met een hoogwaardig afwerkingsniveau en als architectuurkenmerk een ‘kappenlandschap’.

Met de geïnteresseerde senioren uit de klankbordgroep is de afspraak gemaakt dat zij een voorkeurspositie krijgen bij de verkoop van de seniorenwoningen. Voor deze 7 woningen hebben 20 geïnteresseerden zich nu al gemeld. Andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.stadhouderspark.nl.

Op dit moment ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Stadhouderspark, deelgebied Kamers I’ voor de locatie ter inzage. De vaststelling van het bestemmingsplan is gepland voor eind 2017. Wethouder Pennings is blij met deze overeenkomst die een nieuwe impuls geeft aan Stadhouderspark.

Kijk ook bij

O’pen Atelierroute Oisterwijk

Op zondag 30 juni is de tweede editie van de O’pen Atelierroute Oisterwijk. Het is …