Foto: Dienst Justitiële Inrichtingen

Tweede Kamer neemt motie aan over rechtbank in PI Vught

In de Tweede Kamer is een motie van Madeleine van Toorenburg (CDA) en Michiel van Nispen (SP) over het vestigen van een rechtbank in PI Vught met een grote meerderheid van stemmen aangenomen (130 van de 149 stemmen).

In de motie verzoeken de Kamerleden de regering serieus te bezien of, naast de initiatieven die in Vlissingen worden ontwikkeld, in de PI Vught zittingsruimte kan worden ingericht zodat strafzaken in de toekomst ook in de PI Vught kunnen worden afgehandeld.

In de overwegingen die tot de motie hebben geleid, gaven Van Toorenburg en Van Nispen aan dat het ‘beveiligd vervoer’ van gevangenen zeer kostbaar is en risico’s met zich meebrengt die zorgen voor onveilige situaties in Vught. Daarnaast werd aangegeven dat de bereikbaarheid van de PI door de komende werkzaamheden aan de N65 en het spoor onder druk komt te staan. Bovendien staan er voor PI Vught verbouwingen op de planning en is er ruimte over.

Kijk ook bij

‘Speldje van verdienste’ van NM Kamp Vught

Gerrie Vastenburg (foto rechts) en Annemieke van Krevel uit Vught werden onlangs thuis verrast door …