Twee oude wegen worden monument

De Antwerpsebaan in Helvoirt (rechts) en de Groenewouddreef in Vught zijn aangewezen als gemeentelijk monument. B&W van Vught heeft dat besloten op verzoek van de Stichting Erfgoed Vught en IVN/Natuur- en Milieugroep Vught, na advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed.

Bij een gemeentelijk monument geldt de Monumentenverordening Vught 2010. Het wijzigen van een monument mag niet zonder vergunning. Dan gaat het bijvoorbeeld om kappen van bomen, nieuwe toegangswegen, verharding, etc. Normaal onderhoud, waarbij het monument niet verandert, mag wel zonder vergunning.

Beide wegen maakten deel uit van een middeleeuwse handelsroute. “De onverharde wegen zijn cultuurhistorisch waardevol. In het bijzonder in relatie tot de opkomst van ’s-Hertogenbosch als handelsstad en de opbloeiende handelsbetrekkingen met Vlaanderen en het Rijnland in de middeleeuwen. Daarnaast zijn de wegen van belang als bijzondere uitdrukking van de geografische, landschappelijke en historisch-ruimtelijke ontwikkeling. Gelet op het belangrijke historische karakter in relatie tot de cultuurhistorische waarde, situationele waarde en de gaafheid is er sprake van zeldzaamheid op regionaal niveau.” Zo staat in de motivering voor de aanwijzing.

Het is voor het eerst dat wegen in Vught tot gemeentelijk monument worden verklaard. Op de lijst van gemeentelijke monumenten in Vught staan alleen nog gebouwen.

Kijk ook bij

Feestweekend Zwaluw V.F.C. 21 t/m 23 juni

Op 10 mei 2021 bestond Zwaluw V.F.C. 90 jaar. Opgericht in 1931 en als fusieclub …