Twee nieuwe raadsleden in Vught

In de raadsvergadering van 6 april in Vught treden 2 nieuwe raadsleden aan. Michel Freund en Ayah Yacoub zullen tijdelijk het raadswerk overnemen van resp. Bert Timmermans (VVD) en Dani Smith (SP). Het is de bedoeling dat Timmermans, die om gezondheidsredenen een pauze neemt, eind juni terugkeert in de raad. Smith verwacht na eind september zijn raadswerk weer op te pakken.

Verhoging prijzen woningen
Verder staan op de agenda o.a. de bespreekstukken: wijziging van de toepassing Vughtse regeling, beleidskader arbeidsmigranten, het paraplubestemmingsplan ‘archeologie’ en het uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2023-2026. In dit laatste voorstel wordt o.a. de verhoging van de v.o.n.-prijzen van nieuwbouwwoningen in Vught besproken. Voorgesteld wordt om de v.o.n.-prijzen in de Woonvisie met ingang van 1 januari 2023 jaarlijks te verhogen met de CAO-loonindex +1%. Dit betekent dat de genoemde maximum v.o.n.-bedragen voor betaalbare woningen dit jaar stijgen van 250.000 naar 263.000 euro. In de categorie ‘middelduur’ stijgen de prijzen van 400.000 naar 420.000 euro en van 600.000 naar 631.000 euro. Het college constateert zelf dat door de huidige situatie op de markt van onroerend goed met de stijgende rente, inflatie en hoge energielasten de financieringsmogelijkheid van de doelgroep het afgelopen jaar is gedaald. Het ophogen van de v.o.n.-prijzen lijkt in die zin niet in lijn te zijn met het bouwen van betaalbare woningen voor de doelgroepen. Het college komt toch met dit voorstel, omdat het vreest dat het niet ophogen van de in de Woonvisie genoemde prijzen kan leiden tot stagnatie van de woningbouw in Vught, doordat ontwikkelaars wachten op een beter moment om de woningen te bouwen.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …