Turborotonde en twee fietsbruggen Postweg-Heunweg

Blij met nieuwe, gedeelde ambitie

Door Ada Imming

Vreugde alom. De gekozen samenwerking heeft zijn vruchten afgeworpen. 1+1=3 werd er gezegd. Een unieke samenwerking tussen de gemeenten Vught en Den Bosch én de provincie Noord-Brabant om te komen tot een meer dan goede oplossing voor de onveilige rotonde Postweg-Heunweg, nabij hotel Van der Valk. De onveiligheid zit vooral in de vele bijna-ongelukken. De ombouw zal ongeveer een jaar in beslag nemen en de oplevering is gepland in 2021.

Nadat de gemeenten onlangs 7 ton aan rijkssubsidie misgelopen zijn, doordat er nog geen goed plan op tafel lag, werden in het Bossche stadhuis op 19 juni de nieuwe plannen trots ontvouwd door de verantwoordelijke wethouders, Toine van de Ven (PvdA/GroenLinks) uit Vught en Ufuk Kâhya (GroenLinks) uit Den Bosch. “We zijn blij met deze nieuwe, gedeelde ambitie”, zegt Kâhya. Zij hebben de handen ineen geslagen en zijn gegaan voor niet alleen het oplossen van een probleem uit het verleden maar vooral met het oog op de toekomst gericht. Dat had tijd nodig. “We hebben eerst gekeken naar wat we willen en daarna naar wat daar voor nodig is”, aldus Van de Ven.

Steun van betrokken partijen
Uitgangspunten hierbij waren meer comfort en veiligheid voor de fietser, meer veiligheid voor het gemotoriseerde verkeer en behoud van groen. Dat moet resulteren in een goede doorstroming en een goede bereikbaarheid. “We wilden deze kansen samen pakken. Ook de provincie zag dit en heeft volop meegedaan. Het is ook van groot regionaal belang, omdat ook de Randweg, de A2 en de N65 hinder ondervinden als het hier vastloopt. Er is intensief overleg geweest met de provincie en de regio, maar ook met de buurtbewoners, hotel Van der Valk, fietsersbonden en de Natuur en Milieugroep Vught. Deze oplossing kan rekenen op de steun van betrokken partijen”, aldus beide wethouders.

Bypass
Er komen twee fietsbruggen, links en rechts van de rotonde, van ruim 4 meter hoog, maar omdat de huidige rotonde in een kuil ligt is de stijging gering. Zo kunnen de fietsers van en naar Den Bosch ongehinderd de Postweg en de Heunweg oversteken en er zijn lussen om het gebied Stadhouderspark in te kunnen fietsen. Zo is er een volledige scheiding tussen gemotoriseerd en fietsverkeer. De rotonde wordt omgebouwd tot een turborotonde met een bypass voor het verkeer dat zo van de randweg ongestoord richting Den Bosch kan rijden. Daarmee wordt het gemotoriseerde verkeer sneller en veiliger afgewikkeld. De huidige in- en uitrit van hotel Van der Valk wordt alleen nog uitrit en aan de Heunweg komt een nieuwe inrit.

Besluiten
De totale kosten bedragen ruim 4 miljoen. De provincie Noord-Brabant onderstreept het belang van deze onderneming met bijna 2 miljoen. Vught wil 825.000 euro bijdragen en Den Bosch, de rotonde ligt op het grensgebied van Den Bosch, ruim 1,5 miljoen. Dat is inclusief de voorbereidingskosten van 259.000 euro. De Bossche gemeenteraad heeft al een positief besluit genomen, donderdag 27 juni neemt de Vughtse gemeenteraad een besluit en Gedeputeerde Staten in juli. Als er een positieve uitslag is, kan de aanbesteding beginnen en daarna de realisatie van het plan dat klaar moet zijn vóór de ombouw van de N65.

Het is een oplossing voor de hele regio, niet alleen voor Den Bosch en Vught. Een goede doorstroming is van groot belang, ook voor bijzondere bestemmingen als het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de Spoorzone ‘s-Hertogenbosch.

Kijk ook bij

De beste accessoires voor je telefoon

Advertorial Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel een smartphone. Alleen een smartphone hebben met een oplaadkabel …