TONK-regeling in Vught nog ongebruikt

Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD-fractie door het college over de TONK regeling, is gebleken dat in de gemeente Vught nog niemand een beroep heeft gedaan op deze ruimhartige, door de overheid beschikbaar gestelde regeling. “Het lijkt erop dat niemand weet dat deze regeling er is. Wij kunnen ons namelijk niet voorstellen dat er echt helemaal niemand in de gemeente Vught woont die door de coronacrisis moeite heeft met het betalen van de vaste lasten”, zegt VVD-raadslid Nathalie Pullens-Robeerst.

De VVD-fractie wil dat het gemeentebestuur de regeling onder de aandacht brengt van de inwoners van de gemeente Vught en zal daarvoor tijdens de komende Gezamenlijke Commissievergadering aandacht vragen. De TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een regeling die door de gemeenten zelf mag worden ingevuld. Het is een tegemoetkoming voor gedupeerden van de coronacrisis die hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. In de gemeente Vught zijn bepaalde eisen gesteld om voor deze regeling in aanmerking te komen. Op https://wegwijsplus.vught.nl kunt u de regeling terugvinden en controleren of u aanspraak kunt maken op de TONK-regeling. Dus hebt u als gevolg van de coronacrisis minder inkomen en kost het u moeite om uw woonkosten te betalen? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de TONK-regeling.

Kijk ook bij

Cursus Sterrenkunde in Den Bosch

Galaxis, de afdeling ‘s-Hertogenbosch van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), verzorgt …