Ton Stappers (1956-2021) – Veelzijdig en alom aanwezig

Vorige week overleed geheel onverwachts op 65-jarige leeftijd Ton Stappers. Tien maanden nadat hij werd geconfronteerd met de eveneens onverwachte dood van zijn echtgenote Ria van Abeelen kwam een einde aan een werkzaam leven binnen de Vughtse gemeenschap waaraan hij jarenlang in verschillende hoedanigheden intensief had deelgenomen.

Ton Stappers was het gezicht van het oude Vughtse postkantoor aan de Raadhuisstraat waar hij in 1974 zijn werk startte en pas na vijfendertig jaar noodgedwongen afscheid nam omdat het pand sloot om daarna te worden afgebroken. Daarvan was de innemende beheerder een groot tegenstander. Tijdens het afscheid in 2010 kregen Ton Stappers en zijn collega’s een majestueus afscheid met vele honderden dankzeggingen en presentjes van de dankbare Vughtse cliënten.

Daarnaast was de geboren en getogen Vughtenaar een steunpilaar en organisator bij de Vughtse carnavalsstichting Dommelbaorzedurp waarvan hij vijf jaar voorzitter was tot 2017. Van het Carnaval werd jaarlijks met volle teugen genoten mede omdat de lachgrage en autodidacte Stappers zelf ook de trommel en trombone speelde en bij welhaast alle festiviteiten, wedstrijden, jubilea en vieringen aanwezig was. Volgens zijn vriendenkring soms op de achtergrond, maar bij tijd en wijle ook nadrukkelijk aanwezig als boeiend verteller. Bij de gehele organisatie had hij, volgens zijn kinderen, graag overal een vinger in de pap om zich ervan te vergewissen dat alles juist verliep. Daarbij was hij inmiddels ook benoemd als de vaste en gewaardeerde hoffotograaf van Dommelbaorzedurp tijdens de carnavalsperiode. Verder had de graag geziene Vughtenaar ook jarenlang bemoeienissen met de Scouting van Vught-Noord, waar hij in verschillende functies actief was. Ook Jeugd Aktief kon zich verheugen in de waardering van de man die de laatste jaren constant gewapend was met enkele camera’s. Hij ontpopte zich nadrukkelijk als punctueel fotograaf die altijd tijdig verscheen op jaarlijks aansprekende momenten om de manifestaties groots vast te leggen. Koninginnedagen, kermissen, sportdagen, jubilea of openingen, Ton Stappers was erbij, liever áchter de camera dan ervoor. Mocht hijzelf ook eens op de foto staan, dan was de pose met het minuscule brilletje op de top van de neus zijn kenmerk. Altijd bleef de hoffotograaf geïnteresseerd in mensen, maar middels zijn eigen hobby- foto-bedrijf ‘de Stap’ had deze ook veel interesse in het werken met modellen, de hippische sport en de levende natuur.

Op zaterdag 27 november vindt in beperkte kring om 15.00 uur het afscheid plaats in het crematorium van Hilvarenbeek met inachtneming van de nu geldende regels rondom corona. Op vrijdag 26 november is er vanaf 19.00 uur in het uitvaartcentrum van Bijnen aan de Wolfskamerweg in Vught de mogelijkheid om een laatste integere groet te brengen aan de Vughtenaar die door menigeen gekend werd als de man die alom aanwezig was met een grote interesse voor de mens en wat hem dreef. Hij was streng, beschermend, rechtvaardig en bovenal aimabel en betrokken. Ton Stappers laat drie kinderen achter.

Ton Wagenaars

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …