Toewijzing appartementen Wolfskamerweg via loting

In de gezamenlijke commissievergadering van 31 maart sprak Guus van Woesik (GB) nog de vrees uit dat het met de toewijzing van de betaalbare en middeldure appartementen die aan de Wolfskamerweg gebouwd worden, dezelfde kant op zou gaan als bij de woningen op het Isabellaveld en Schoonveld.

Tijdens de raadsvergadering van 7 april sprak Van Woesik er zijn waardering over uit dat wethouder Yvonne Vos zijn bezwaren had besproken met de ontwikkelaar, met als resultaat dat een notaris zal toezien op een eerlijke toewijzing van de woningen, zodat het al dan niet aankopen van extra pakketten of parkeerplaatsen geen rol kan spelen. Albert Verlinde (VVD) sloot zich daarbij aan, net zoals alle woordvoerders van de andere partijen. Hij vertelde dat de fracties 4 dagen bezig waren geweest om samen via een amendement of motie tot een voorstel te komen met waarborgen voor een eerlijke verdeling van de 58 appartementen. Hij was blij dat de wethouder na actief contact met de ontwikkelaar met een goede oplossing was gekomen. D66 was tevreden dat een goed plan beter is gemaakt door de dure woningen eruit te halen en de toewijzing transparant te maken.

Dianne Schellekens (D66) sprak de hoop uit dat er een Vughtse makelaar in de arm wordt genomen om het project in de markt te zetten. Dat verhoogt volgens haar de kans dat de appartementen terechtkomen bij Vughtse woningzoekenden. D66 blijft echter ook van mening dat mensen van buiten Vught de woningen moeten kunnen kopen. “Er zijn ook Vughtenaren die noodgedwongen buiten Vught moesten gaan wonen en terug willen of mensen die in Vught willen wonen in verband met mantelzorg.”

Gesprek met bezwaarmaker
Guus van Woesik vroeg wethouder Vos ook nadrukkelijk om op korte termijn te gaan praten met een bezwaarmaker om te voorkomen dat de gemeente in een juridische procedure verzeild raakt waardoor de bouw van de appartementen, waaraan veel behoefte is, aanzienlijk zal worden vertraagd. Hij vond het vreemd dat noch door de wethouder noch vanuit het ambtelijk apparaat rechtstreeks contact was opgenomen met de bezwaarmaker om te voorkomen dat er tot aan de Raad van State geprocedeerd moet worden. Wethouder Vos vertelde dat ze zeker gaat proberen via de advocaat in gesprek te komen met de bezwaarmaker. Het was echter nog niet gelukt de advocaat aan de lijn te krijgen. Het bestemmingsplan Wolfskamerweg 20-22 werd aan het eind van het debat unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.

Kijk ook bij

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 8 tot en met 14 september 2024 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses …