Verzorgende Anouk van den Heuvel helpt mevrouw Lensen-Bolsius

Toekomstbestendige ouderenzorg

Vughterstede introduceert ‘volledig pakket thuis’

We worden met z’n allen steeds ouder en we moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven, want er zijn te weinig gebouwen en verpleeghuisplaatsen. Dat gaat voor de een gemakkelijker dan voor de ander. Mocht het niet meer gaan, dan maak je kans op een plekje in een verpleeghuis. Zolang het nog wel gaat, met hulp van familie en van buitenaf, moet je zolang mogelijk thuis blijven wonen. Voor veel mensen is dat ook fijn. Maar zorg en ondersteuning zijn dan onontbeerlijk. Met het gaan van de jaren is er vaak steeds meer zorg nodig. Daarom steekt de overheid in op het scheiden van wonen en zorg. In dit kader biedt Vughterstede voor de huurders van de seniorenwoningen bij Huize Elisabeth en Woonzorgcentrum Theresia vanaf 1 maart het ‘volledig pakket thuis’ (VPT) aan in het kader van toekomstbestendige ouderenzorg.

Door Ada Imming

“Net als voor de mensen die in de zorginstelling wonen, willen wij de bewoners van de seniorenwoningen snelle en volledige zorg bieden met het VPT. Dat is een maatwerkpakket van zorg en diensten dat met de behoeften van de bewoners meegroeit”, vertelt Melanie van der Plas (32), van origine wijkverpleegkundige en nu leidinggevende voor de wijkverpleging en particuliere thuiszorg (Samen Thuis). “We houden rekening met de wensen, behoeften en gewoonten van onze cliënten, maar we kijken ook kritisch naar welke zorg op welk moment geleverd moet of kan worden.” De professionele zorg van Vughterstede is een aanvulling op wat mensen zelf nog kunnen, naast wat familie kan bijdragen en hoe (digitale) hulpmiddelen ingezet kunnen worden. Het VPT geldt voor mensen die een indicatie hebben voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Samen met de wijkverpleegkundige wordt gekeken wat een bewoner nodig heeft en wat de mogelijkheden zijn.

Eigen regie
Het VPT biedt verzorging en verpleging, begeleiding en activiteiten, hulp bij het huishouden, maaltijden, alarmering en de inzet van technologie. De bewoner behoudt de eigen vertrouwde zorgverleners als huisarts, tandarts en fysiotherapeut. Dat valt allemaal onder de zorgverzekering, net als de geneesmiddelen. Voor aanschaf van hulpmiddelen kunnen bewoners, net als voorheen, een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) via de gemeente. Dat geldt ook voor woningaanpassingen. De bewoner houdt zelf de regie over de woonlasten als huur, energie, internet en belastingen. De benodigde extra zorg kunnen bewoners vanaf nu inzetten vanuit het VPT.

Punten
Het VPT valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Mensen die hiervoor in aanmerking willen komen, hebben een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ze komen zo heel wat wetten en instellingen met afkortingen daarvan tegen. De wijkverpleegkundige van Vughterstede geeft hier gelukkig ondersteuning bij.
Melanie van der Plas: “Het budget dat voor het VPT beschikbaar komt wordt omgerekend in punten. Die punten kan iemand besteden zoals hij of zij wil. Dat is helemaal gericht op dat je zelf kunt bepalen hoe die zorg eruit moet zien en wat de wensen en de mogelijkheden zijn. Dat geeft veel minder administratieve rompslomp dan het persoonsgebonden budget (PGB). Het VPT is daarvoor dan ook een mooi alternatief.”
Voor alle Wlz-zorg betaalt een gebruiker een eigen bijdrage via het CAK (Centraal Administratie Kantoor) die afhankelijk is van het inkomen. Dat geldt ook voor het VPT.

In de wijk
Behalve gebrek aan gebouwen en verpleeghuisplaatsen is er een personeelstekort over de hele linie in de zorg. Volgens Melanie van der Plas heeft Vught voldoende instellingen en is er zelfs ruimte in de verpleeghuizen. Zij denkt de zorg met het VPT met de eigen teams en de eigen mensen aan te kunnen. Met ondersteuning van familie en netwerk bepaalt de bewoner hoe het VPT vorm krijgt. Dat zou ook een fantastische oplossing zijn voor senioren in de wijken die nog thuis wonen en vaak ook eenzaam zijn.
Melanie van der Plas: “In de wijk zou het natuurlijk veel complexer worden. We beginnen eerst met onze seniorenwoningen en misschien kan het later in de wijken worden uitgerold.” Wie meer informatie wil: www.vughterstede.nl of telefoon 073-6583377.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …