Toekenning cultuursubsidies 2022- 2023 Stichting Maecenas

Stichting Maecenas is in 1998 opgericht als zelfstandige stichting met het doel bijzondere activiteiten op cultureel gebied binnen de gemeente Vught te ondersteunen. Het beschikbare kapitaal is opgebouwd uit de verleende vergoedingen aan de besturen van het voormalige Theater de Speeldoos.

Voor de periode juni 2022 tot en met mei 2023 is een twaalftal verzoeken om een financiële bijdrage bij de Stichting ingediend. Zeven daarvan zijn toegewezen, omdat deze naar het oordeel van het Stichtingsbestuur voldeden aan de voorwaarden. De aanvragen van Theaterwerkplaats Novalis, Samenspel, VOS/NOVO3, Stichting Ties&Fien, Dommelbaorzedurp, Vughts Museum en Musical Intermezzo zijn geheel of gedeeltelijk gehonoreerd.

Vanaf april 2023 kunnen opnieuw subsidieaanvragen worden ingediend bij Stichting Maecenas voor activiteiten in de periode juli 2023-mei 2024. Op de website van de Stichting is meer informatie te vinden.

Kijk ook bij

Nachtelijke afsluiting tussen kruising Heusdensebaan en Berkel-Enschot

Rijkswaterstaat voert geplande onderhoudswerkzaamheden uit aan de A65/N65 in de richting van Tilburg. Hierdoor is …