Toch nog professionele podiumkunst in de Speeldoos?

In het verleden werd het subsidiëren van professionele kunsten door de gemeente Vught nog unaniem door de Vughtse raad afgewezen. Bij de behandeling van het nieuwe cultuurbeleid voor de komende jaren drongen de oppositiepartijen SP, CDA en D66 erop aan om toch te zoeken naar mogelijkheden voor professionele voorstellingen in de Speeldoos. Natuurlijk kwam ook de vraag van renoveren of nieuwbouw voor de Speeldoos aan de orde.

Wethouder Toine van de Ven vertelde dat hij voorafgaand aan het debat over de cultuurnota in de commissiebestuur ‘Bestuur’ van dinsdag 3 december vreesde dat het alléén maar zou gaan over de Speeldoos. Dat bleek niet het geval, al begon de vergadering wel met een inspraakronde waarin Saskia Mickers, de dochter van de architect, pleitte voor behoud van het gebouw onder het motto: ‘Waardeer het, Repareer het’ en aan de andere kant Jo van Dinther vroeg om afbraak van de huidige Speeldoos en nieuwbouw op een andere locatie. Daarvoor werden 4 opties genoemd, drie van particulieren, te weten Zionsburg, Roucouleur en de Mariëlleschool en een op terrein van de gemeente: achter het raadhuis naast de vijver.

Terugkeer jeugdvoorstellingen
Michel Versteeg noemde de Cultuurnota een ‘stevig stuk’ waarbij veel moeite was gedaan om het hele culturele veld erbij te betrekken, ook uit Helvoirt. Hij vond het een goede zaak dat de gemeente zich niet inhoudelijk met het Vughtse culturele aanbod wil bemoeien. “Dat bepaalt ‘cultureel Vught’ zelf!” Minder enthousiast was hij over de manier hoe de inbreng van jongeren uit de verf kwam. Ook brak hij een lans voor de terugkeer van jeugdvoorstellingen in het programma van de Speeldoos. Hij was van mening dat er niet veel gezegd kon worden over de positie van de Speeldoos zolang het gebouw nog steeds eigendom van anderen is. GB wil wel dat de Speeldoos krachtig wordt ingezet voor de amateurkunst. “Wij zijn niet tegen professionele kunst, maar het gaat over de vraag of we die moeten subsidiëren. Wat ons betreft gaat de amateurkunst voor; zo doen we het ook bij sport. Wel zouden wij particuliere initiatieven warm toejuichen die de professionele kunst in Vught handhaven en daarvoor ruimte in de Speeldoos willen inhuren.”

Lees het volledige artikel en méér over de Speeldoos in Het Klaverblad van 11 december. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Kom gratis luisteren naar een mooi verhaal

Voorleeslunch Dit jaar wordt de tiende editie van ‘De Nationale Voorleeslunch’ gehouden. Ter gelegenheid hiervan …