Tiny Vermeer gaat op zoek naar plantlocaties in Tilburg

Tilburg leert van Vught, op weg naar meer bomen in buurten

Tilburgs klimaatburgemeester Lucy Bathgate heeft het initiatief genomen tot het opstellen van een ‘Buurtbomen Kansenkaart’ voor de gemeente Tilburg. De Buurtbomen Kansenkaart is een kaart waarop locaties worden aangegeven waar bewoners zelf bomen en ander groen mogen planten en verzorgen in de openbare ruimte. Voor de pilotfase van de Buurtbomen Kansenkaart zijn twee wijken in Tilburg geselecteerd, te weten delen van Korvel en Oud-Noord.

Het plan verschilt op enkele onderdelen van het ‘Bomen over Bomen-project’ in Vught. Zo wordt in Tilburg na de inventarisatie van plantlocaties per wijk direct overgegaan tot plantactiviteiten door de bewoners. Deze nieuwe aanplant wordt geformaliseerd in de vorm van een adoptiecontract met de gemeente Tilburg. Voor de uitvoering van het Tilburgse plan wordt een beroep gedaan op het projectteam van Vught. Zo zal het door de kunstenaars Krijn Chistiaansen en Cathelijne Montens ontwikkelde beeldbepalende instrumentarium voor de zoektocht ook in Tilburg worden ingezet. John en Tiny Vermeer, verantwoordelijk voor de Vughtse bomenkansenkaart, zijn door Tilburg gevraagd voor eenzelfde rol. En Podium C, projecteigenaar van ‘Bomen over Bomen’, helpt Tilburg met de communicatie en coördinatie van het plan.

Inmiddels is in Vught de opgeleverde bomenkansenkaart overgedragen aan de gemeente en wordt nu bekeken op welke wijze het projectteam en de gemeente samen een begin gaan maken met de nieuwe aanplant in Vught op basis van de inventarisatie van de bomenkansenkaart.

Kijk ook bij

Tweede editie Queer Arts Festival in Verkadefabriek

Na een succesvolle editie in mei 2023, krijgt het Queer Arts Festival een tweede editie …