Tijdelijke wijziging route Buurtbus 207

Tijdvak: van maandag 12 februari t/m vrijdag 23 maart
Reden: aanpassing fietsoversteken Ovonde en afsluiting aansluitingen Martinilaan/Esscheweg in Vught

Vanwege de afsluiting van de Ovonde in Vught vervalt de route naar en van het Moleneindplein van 07.00 uur en 11.00 uur ’s ochtends en 15.00 uur en 18.00 uur ’s middags. Gedurende deze tijden rijdt de bus via de rotonde Loonsebaan/De Bréautélaan retour naar de Lunettenlaan richting station ’s-Hertogenbosch.
Noot: tussen 11.00 uur en 15.00 uur rijdt de bus via de Boslaan en Vijverbosweg wel naar het Moleneindplein v.v. Gedurende deze tijden is het verkeersaanbod bij de stoplichten kruising N65 en Boslaan/Vijverbosweg dermate rustig dat de kans op vertraging in de dienstregeling minimaal is.
De vertrek- en aankomsttijden conform de standaarddienstregeling blijven ongewijzigd van kracht.

Zie ook:
www.buurtbus207.nl
www.facebook.com/buurtbus207.nl

Kijk ook bij

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 8 tot en met 14 september 2024 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses …