Tijdelijke theatervoorziening Theater aan de Parade mogelijk in de Kaaihallen

Afgelopen juli heeft de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch het raadsvoorstel aangenomen met betrekking tot het bouwen van een nieuw Theater aan de Parade, op de huidige locatie. In de tussenliggende periode van sloop en nieuwbouw programmeert Theater aan de Parade op verschillende locaties, waaronder één centrale locatie.

De afgelopen weken is de locatie op de Tramkade in beeld gekomen als centrale locatie. De Verkadefabriek heeft de ambitie voor de realisatie van ‘De Nieuwe Kaaihal’; een flexibele hal op de huidige locatie van de Kaaihallen. En heeft hierover contact opgenomen met Theater aan de Parade. Theater aan de Parade én Verkadefabriek zien een bijzondere kans in gezamenlijkheid het culturele aanbod in de Cultuurstad van het Zuiden een impuls te geven. Ook de gemeente ondersteunt dit idee. In deze samenwerking wordt maximale synergie voor de stad gerealiseerd. En krijgt de culturele hotspot Tramkade een betekenisvolle extra impuls op korte termijn.

In de tijdelijke hal is er naast de door het theater te programmeren voorstellingen ruimte voor andere culturele, urban en maatschappelijke programmering, maar ook voor evenementen. Het doel is dat de hal niet van één culturele instelling is, maar van een coöperatie, door vele partijen gebruikt wordt en steeds op maat en naar behoefte ingericht kan worden. Naast de bijdragen van het theater uit zijn eigen begroting, zal financiering van de hal plaatsvinden zonder overheidssubsidie. Het is voorzien van de basisvoorzieningen, sanitair en technische voorzieningen en is geluidsdicht.

Op dit moment wordt het plan door Theater aan de Parade en de Verkadefabriek verder uitgewerkt.

Kijk ook bij

Heeft de waterstofauto nog toekomst?

Ingezonden mededeling Wanneer je de cijfers van de verkochte aantallen auto´s bekijkt, dan valt het …