Foto: Bart Meesters

Woonwijze neemt extra maatregelen voor Grote Zeeheldenbuurt

In de Grote Zeeheldenbuurt is afgelopen weekend door onbekenden schade aangebracht aan leegstaande woningen. Woningcorporatie Woonwijze betreurt dit zeer en heeft extra maatregelen genomen.

Om te voorkomen dat er opnieuw vernielingen worden aangebracht aan de woningen in de Grote Zeeheldenbuurt heeft Woonwijze de opdracht gegeven om rondom het hele terrein van Esschestraat, Maarten Trompstraat en Michiel de Ruyterweg hekwerken te plaatsen. Hierdoor is dit niet meer toegankelijk voor onbevoegden. Ook komen er waarschuwingsborden. Woonwijze heeft daarnaast een beveiligingsbedrijf ingehuurd om ’s avonds vanaf 21.00 uur tot ’s morgens 07.00 uur rondes te lopen. Zij komen bij ongeregeldheden direct in actie. De Vughtse woningcorporatie betreurt het zeer dat de extra maatregelen nodig zijn. Zij heeft de direct omwonenden hierover geïnformeerd.

Sloop
In de Grote Zeeheldenbuurt staan 78 woningen leeg. Zij worden gesloopt voor de herstructurering van de wijk. Te beginnen met de woningen in de Maarten Trompstraat waar op dit moment het asbest wordt weggehaald. Voor het overige terrein is een sloopvergunning aangevraagd en gepubliceerd. Zodra deze procedure is doorlopen, worden de overige woningen ontmanteld.
In de Grote Zeeheldenbuurt bouwt Woonwijze nog 152 aardgasloze sociale huurwoningen en appartementen. Dit is exclusief de al gebouwde elf IQ-woningen aan de Esschestraat. De sloop is vertraagd door de bestemmingsplanprocedure die afhankelijk was van de plannen voor het nabijgelegen spoor. Hiervoor moesten nog aanvullende onderzoeken worden gedaan naar onder andere trillingen en geluid. Dit heeft naar verwachting geen gevolgen voor de opleveringstermijn, Woonwijze probeert in de bouw de verloren tijd in te halen.

Kijk ook bij

Gijs Decates uit Vught wint NK Striptekenen

Gijs Decates (2011) uit Vught heeft zondag 24 september het Nederlands Kampioenschap Striptekenen in zijn …