Charlotte Beukeboom (links) directeur-bestuurder van Woonwijze en Peggy van der Koelen directeur-bestuurder van Vughterstede ondertekenen het huurcontract. Foto Emmy de Graaf/Woonwijze

Thuiszorg Vughterstede krijgt plek in kantoor Woonwijze

Thuiszorg Vughterstede, inclusief huishoudelijke thuiszorg, krijgt een plek in het gebouw van Woonwijze. Door letterlijk zo dicht bij elkaar te zitten, kunnen signalen door de thuiszorgteams en de woningcorporatie eerder met elkaar gedeeld worden, waardoor de samenwerking wordt verbeterd.

Woonwijze en Vughterstede hebben op diverse vlakken gezamenlijke doelstellingen, denk bijvoorbeeld aan de (toekomstige) seniorenhuisvesting in Vught. Op verschillende vlakken wordt al samengewerkt. De twee organisaties willen deze samenwerking intensiveren door de Thuiszorgteams van Vughterstede per 1 februari te huisvesten in het pand van Woonwijze.

Maatschappelijke opgave
De thuiszorgteams zijn nu nog verdeeld over enkele locaties en kunnen dankzij het nieuwe onderkomen op één plek de wijkzorg en huishoudelijke hulp organiseren. Zij krijgen een plek in de ruimte van Flexwijze aan de St. Elisabethstraat 3 in Vught. De huur van de zelfstandig ondernemers die hier nu nog werken is opgezegd. Woonwijze vindt een intensievere samenwerking met Vughterstede beter bij haar maatschappelijke opgave passen. “Een voordeel van deze samenwerking is dat we signalen eerder met elkaar kunnen delen”, aldus Peggy van der Koelen, directeur-bestuurder van Vughterstede. “Veel ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Onze medewerkers zien veel en mogelijk ook wat nodig is ten aanzien van huisvesting. Hoe mooi is het, als we deze lijnen wat korter kunnen maken.”

Raakvlak
Ook Charlotte Beukeboom, directeur-bestuurder van Woonwijze, is blij  met de samenwerking. “Woonwijze heeft een maatschappelijke rol in Vught en huisvest veel senioren. Daar ligt ons raakvlak met Vughterstede. Gezamenlijk kunnen we eraan bijdragen dat de oudere Vughtse inwoners goed en veilig kunnen wonen.”

Kijk ook bij

Bierconcert op het Torenplein in Bokkendonk

Muziek, dans en gein Het is weer tijd voor de carnavalskriebels. Langzaam maar zeker kleurt …