Themabijeenkomst ‘Sociale veiligheid bij sportverenigingen’

Woensdag 28 februari houdt MOVE Vught in samenwerking met NOC*NSF een bijeenkomst over (sociale) veiligheid bij sportverenigingen. De avond is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij een sportvereniging.

MOVE vindt het belangrijk dat alle sporters vrij, plezierig en in een veilige omgeving kunnen sporten. Zonder grensoverschrijdend gedrag. Dat begint bij een goede basis: de 4 v’s voor veiligheid (basiseisen sociale veiligheid). De 4 v’s bieden een stevig fundament: clubs die aan de 4 v’s voldoen, bouwen mee aan een sociaal veilige sportomgeving. De 4 v’s zijn: Verenigingsbrede gedragscode, Vertrouwenscontactpersoon op de club, Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers en Vakkundig geschoolde trainer-coaches.

Interactieve bijeenkomst
Tijdens de interactieve bijeenkomst deelt Erik Beuker, projectleider Sociale Veiligheid Sportaanbieders bij NOC*NSF, doelgerichte inzichten, adviezen en succesfactoren voor implementatie en realisatie. De avond wordt gehouden in De Spie van het gemeentekantoor en begint om 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.00 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.30 uur. Interesse? Meld je aan via info@movevught.nl of via de website.

Kijk ook bij

Swim & Dance to Fight Cancer Den Bosch-Vught

Op zondag 1 september vindt het unieke evenement Swim & Dance to Fight Cancer plaats …