Biopsycholoog, therapeut, docent en auteur Martine Delfos

Thema-avond ‘Seksualiteit en een verstandelijke beperking’ met Martine Delfos

Op dinsdag 7 november om 19.30 uur houdt Het Veilige huis in samenwerking met Novalis en KansPlus Bossche Ommelanden een thema-avond over seksualiteit en een verstandelijke beperking. Deze avond geeft de toonaangevende biopsycholoog, therapeut, docent en auteur Martine Delfos een boeiende lezing over dit onderwerp. Daarnaast is er een informatiemarkt. De avond vindt plaats bij Novalis, Industrieweg 9c te Vught. Aanmelden kan tot 7 november 2017 via www.hetveiligehuis.nl.

Lezing Martine Delfos
Verstandelijke handicap en seksualiteit. Twee lastige onderwerpen bij elkaar. Verstandelijk beperkt …, maar is die diagnose altijd kloppend? En hoe verstandelijk beperkt is iemand met een verstandelijke beperking eigenlijk. En hoe is dat te plaatsen in geval van autisme. Maar wat er ook aan de hand is: mensen willen met mensen verbinden, mensen willen relaties en hun geest, hart en lichaam vragen om relaties en seksualiteit. En dát onderwerp is voor iedereen een erg lastig onderwerp. Genoeg stof om ons over te buigen! Over dit onderwerp vertelt dr. Martine Delfos deze avond. Ze is een toonaangevend biopsycholoog, therapeut en auteur van verscheidene boeken over jeugdpsychologie, pedagogie, autisme en seksuele voorlichting aan kinderen. Meer informatie over haar werk vindt u op: www.mdelfos.nl.

Het Veilige Huis
Het Veilige Huis is een samenwerkingsverband tussen ouders, vrijwilligers, opleiders en (zorg)instellingen. Door de krachten te bundelen en kennis te delen, willen ze seksuele opvoeding voor mensen met een beperking  bespreekbaar maken, helpen kinderen weerbaarder te maken en zo samen te zorgen voor een veilige omgeving. Een veilig huis in de breedste zin van het woord. Want kinderen met een verstandelijke beperking zijn vaak op verschillende plaatsen ‘thuis’. Op school, de weekend- en naschoolse opvang, vereniging of woonvoorziening. Het Veilige Huis is een ouderinitiatief. Meer informatie: www.hetveiligehuis.nl.

Lezing Martine Delfos
Datum:
Dinsdag 7 november om 19.30 uur. Ontvangst met koffie/thee en informatiemarkt vanaf 19.00 uur. Kosten € 5 incl. koffie of thee.
Locatie: Novalis, Industrieweg 9C, Vught

Kijk ook bij

Vier orgelconcerten in Cathrienkerk Den Bosch

Op vier achtereenvolgende zaterdagmiddagen in de maand mei vindt in de Cathrienkerk aan de Kruisbroedershof …