Patisserie De Rouw
Bart van de Laak (foto: Jasper Loeffen)

Theater de Speeldoos weer geopend

Na 2,5 maand van stilte heeft Theater de Speeldoos de deuren weer geopend voor culturele, muzikale en sociale activiteiten. Sinds half maart was het theater gesloten, maar gelukkig kunnen de verenigingen en de muziekschool die gebruikmaken van de verschillende (repetitie)ruimtes er weer terecht. Ook de filmzaal in het theater is weer geopend voor liefhebbers.

Afgelopen weken zijn de voorbereidingen getroffen om volgens de richtlijnen van start te kunnen gaan en begin juni hield het nieuwe theaterbestuur twee kennismakingsavonden, waarin toekomstplannen en financiële positie van het theater met de verenigingen en instellingen werd gedeeld. Het bestuur wordt gevormd door Riet Voets (voorzitter), Maaike Teeuwen (bestuurslid) en Pieter Vergroesen (penningmeester).

Nieuwe directeur
“We zijn tevreden over de input die we hebben ontvangen van onze gebruikers. Hoewel een aantal gebruikers concretere plannen had verwacht, werd alom waardering voor de grote gastvrijheid en flexibiliteit van ons theater uitgesproken”, zegt Riet Voets. Tijdens de avonden werd ook het belang van het theater voor de Vughtse gemeenschap onderstreept.
“Net als enkele aanwezigen hebben we geconstateerd dat het theater kwetsbaar is door de financiële afhankelijkheid van de gemeente. We hopen bij de gemeente de handen op elkaar te krijgen voor een subsidieverhoging en zijn hierover op een constructieve manier in gesprek met elkaar.” Tijdens de bijeenkomsten maakte het bestuur ook bekend dat waarnemend directeur Henriëtte Ceulen per 1 juli wordt opgevolgd door Bart van de Laak. “Henriette heeft met veel plezier voor het theater gewerkt, zowel Henriëtte als de Speeldoos zien de presentatie van het nieuwe beleidsplan als een mooi moment om het stokje over te dragen aan haar opvolger. Bart heeft jarenlange ervaring in de culturele sector en kijkt er, net als het bestuur, naar uit om bij de Speeldoos aan de slag te gaan”, vervolgt Riet Voets.

Kijk ook bij

Wie heeft er nog informatie over actief verzet in Vught?

Ongeveer een jaar geleden is het boek ‘De laatste oorlogsmaanden’ verschenen over de periode september/oktober …