Theater de Speeldoos vraagt half jaar extra tijd

Het bestuur van de Stichting Theater de Speeldoos heeft de Vughtse raad een brief gestuurd met een reactie op het voornemen van het college om de samenwerkingsovereenkomst met de Speeldoos op te zeggen. De Speeldoos vindt deze stap op z’n minst voorbarig en ziet in tegentelling tot het college wel mogelijkheden om er samen uit te komen. Het voorstel van het college om de overeenkomst te beëindigen komt in de commissievergadering van 23 november aan de orde. Bij deze bijeenkomst is inspraak mogelijk.

In de brief worden alle stappen die vooraf zijn gegaan aan de ‘breuk’ aangestipt. Daarbij wordt o.a. gerefereerd aan deze zinsnede uit de cultuurnota van de gemeente Vught: “Er is behoefte aan een kwalitatieve en betaalbare accommodatie in het centrum van Vught ter ondersteuning van het culturele leven in Vught. De focus ligt daarbij op het faciliteren van de beoefening van amateurkunst en buitenschoolse cultuureducatie. Dit staat met stip op één. Daarnaast kan worden onderzocht of met regionale samenwerking er ook aanvullend aanbod met try-outs, (kinder-)voorstellingen en startende artiesten geprogrammeerd kan worden.” Dat sluit volgens het bestuur van de Speeldoos naadloos aan bij de ambitie van de stichting, die in haar statuten heeft staan: ’De stichting heeft tot doel gelegenheid te bieden tot het uitoefenen en bevorderen van culturele, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten (…) De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door de exploitatie en het beheer van een centrum voor culturele, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten.’

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 1 november. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …