Ouderenadviseurs in de beweegtuin

Teamuitje vrijwillige ouderenadviseurs naar Visio De Vlasborch

De vrijwillige ouderenadviseurs van Ouderen Samen komen bij de Vughtse en Cromvoirtse senioren thuis. Door te luisteren en zelf vragen te stellen, krijgen zij een helder beeld van de vraag die de senior op dat moment heeft. Hierdoor kunnen zij hun informatie en advies zo veel mogelijk op maat geven.

Bij de huisbezoeken komen de ouderenadviseurs ook senioren tegen met visuele problemen. Om hen nog beter te kunnen ondersteunen hebben zij een bezoek geregeld met het woonzorgcentrum De Vlasborch om daarmee meer kennis op te doen over ouderen met een visuele beperking.

Mogelijkheden
Onder het genot van een kopje koffie of thee en een ‘Vughtenaartje’ werden de 20 ouderenadviseurs door medewerkers van Visio De Vlasborch donderdag 28 maart gastvrij ontvangen. Zij werden geïnformeerd over zorg en begeleiding, dagbesteding, logeren, revalidatie en behandeling, de mogelijkheden van Volledig Pakket Thuis en Living Experience. Het laatste is een ruimte in Visio De Vlasborch die volop in ontwikkeling is. Met behulp van aangebrachte technologische snufjes (domotica) worden de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de cliënten bevorderd. Tevens kregen de bezoekers informatie over Visio De Vlasborch als wijkpunt. Wat kan de organisatie bijvoorbeeld betekenen voor de inwoners van Vught en Cromvoirt?

Beweegtuin
Na het informatieve deel kregen de ouderenadviseurs de gelegenheid zelf te ervaren hoe het is om visueel beperkt te zijn. Met simulatiebrillen, blindengeleidestokken en een rolstoel hebben zij een bezoek gebracht aan de beweegtuin van Visio De Vlasborch. Het teamuitje werd door beide partijen als erg positief ervaren.

Behoefte aan informatie?
Bent u een oudere met een visuele beperking en hebt u behoefte aan informatie over begeleiding, ondersteuning, zorg, dagbesteding, etc.? Of kent u iemand die deze aandoening heeft waarbij bovenstaande geldt? Dan wordt u van harte uitgenodigd tijdens kantooruren contact op te nemen met Visio De Vlasborch, Vlasmeersestraat 99, telefoon 088-5861500, of loop gewoon een keer binnen.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …