Tarieven waterschapsbelasting 2023

Om het watersysteem aan te passen aan de klimaatextremen is extra inzet van Waterschap De Dommel nodig. Ook de prijsstijgingen van grondstoffen, elektra en arbeidskrachten brengen extra kosten met zich mee. Daarom gaat de waterschapsbelasting volgend jaar omhoog.

Het algemeen bestuur van het waterschap laat de belastingopbrengsten, het inkomen voor het waterschap, met 6,75% stijgen. Zo kan het waterschap blijven zorgen voor droge voeten, schoon en voldoende water in zijn werkgebied. Waterschap De Dommel houdt één van de lagere tarieven in Nederland. De nieuwe tarieven gelden voor bedrijven, agrariërs, inwoners, bos- en natuureigenaren en gemeenten.

Opbouw tarieven
De belastingopbrengsten bestaan uit de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. Watersysteemheffing is er om te kunnen zorgen voor droge voeten en voldoende water. Zuiveringsheffing is de belasting om het afvalwater te kunnen zuiveren. De opbrengst, dus inkomen voor het waterschap, gaat met 6,75% omhoog. Dit betekent het volgende:

  • een tarief van 219 euro per jaar voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning (stijging van 12 euro);
  • een tarief van 285 euro voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning (met WOZ-waarde van 350.000 euro) (stijging van 10 euro);
  • een tarief van 2.072 euro voor agrarische bedrijven met een meerpersoonshuishouden in een woning van 350.000 euro met opstallen met een waarde van 250.000 euro en een omvang van 25 hectare (stijging van 87 euro).

De totale begroting van het waterschap van 2023 is 137 miljoen euro, in 2022 was dat 128 mln.

Doelen De Dommel
Het waterschap ervaart de verandering in het klimaat dagelijks. Het maakt het watersysteem van Midden-Brabant kwetsbaar. Naast het steeds extremere weer neemt de vraag naar ruimte toe. Ook wordt steeds meer (grond)water verbruikt. Ook is het water in het gebied van De Dommel, ondanks alle inspanningen, nog steeds niet schoon genoeg. Daarnaast zijn er andere uitdagingen in de leefomgeving. Denk aan natuurherstel, de energie- en landbouwtransitie en de woningbouwopgave. Het watersysteem speelt een cruciale rol in al deze uitdagingen. Vincent Lokin, bestuurder verantwoordelijk voor financiën, zegt: “In 2050 willen we een leefomgeving die klaar is voor de toekomst en een watersysteem dat daarbij past. Dat laatste is een waterhuishouding die robuust, flexibel en in balans is met alle belangen in de omgeving én zorgt voor een goede waterkwaliteit.”

Kijk ook bij

Foute Kerstbingo zaterdag 9 december

Een avond vol gezelligheid met glühwein, kerstmutsen, kerstmuziek, een optreden van Jack van Raamsdonk en …