Taizékoor Lumen Cordium tijdens opname ‘Hoop en Verlangen’. (Foto: Gerard Kern)

Taizévieringen in Helvoirt

Het bestuur van de Stichting Taizé Helvoirt heeft recent uitvoerig stilgestaan bij en nagedacht over de mogelijkheden en de gevolgen van het organiseren van Taizévieringen in de kerken van Helvoirt. Het is tot de conclusie gekomen dat met de huidige opgelegde en noodzakelijke beperkingen een Taizéviering zoals het die voor ogen heeft, vooralsnog niet kan plaatsvinden.

Gezien de vele positieve en lovende reacties van kijkers en luisteraars over de twee eerder opgenomen en uitgezonden boodschappen (zie taizehelvoirt.nl) is de stichting weer samen met het Taizékoor Lumen Cordium een mooie boodschap aan het samenstellen. Er is gekozen voor het thema: ‘Hoop en Verlangen’. Waarom dit thema? Anton Klerx: “Juist als we denken aan deze coronatijd, aan de herfst en donkere dagen die straks weer gaan komen, denken we aan ’hopen op en verlangen naar’. Mensen blijven wachten als ze iemand nodig hebben. Op dit moment denken we met name aan de mensen die in verpleegafdelingen wonen, bewoners van gevangenissen en mensen die op een of andere manier aan huis gebonden zijn. Elke dag verlang je naar morgen, bij tegenslag hoop je op betere tijden, bij ziekte hoop je op genezing, als je aan huis gebonden bent, hoop je eruit te kunnen en te mogen, in armoede verlang je naar welvaart, in eenzaamheid hoop je op vriendschap, als het donker is verlang je naar het licht. We zijn altijd in verwachting. Verwachting heeft met hoop te maken. Wachten, verwachten, hopen op, verlangen naar; is een houding die ten diepste hoort bij het menselijk bestaan. De donkere dagen, de herfst en zeker de Advent is voor ons Christenen een tijd van verwachting, een tijd van hoop. De Advent gaat overigens een heel eind verder dan Kerstmis, niet te meten in dag, tijd en jaar. Het is wachten op Hem die komt. De Advent wil ons zicht geven op het verlangen dat in ons leeft en dat te verdiepen. Het verlangen naar onvoorwaardelijke liefde.Wij hopen met deze boodschap alle kijkers en luisteraars weer iets mee te kunnen geven dat hun vertrouwen versterkt en hen een houvast geeft. Hopelijk helpt het ook om in de duisternis licht te vermoeden.”

De boodschap ‘Hoop en Verlangen’ zal in het najaar te zien en te beluisteren zijn op YouTube en de site taizehelvoirt.nl.

Kijk ook bij

Dit moet je weten over een PayPal online casino

Ingezonden mededeling Wat is PayPal precies en hoe werkt het? Het meest voor de hand …