V.l.n.r. wethouder Toine van de Ven, wethouder Saskia Heijboer en directeur/bestuurder van de Babel Bibliotheek Vught Nan van Schendel bij het ondertekenen van het convenant.

Taalhuis Vught geopend in Week van de Alfabetisering

Nog steeds taboe en schaamte

Je kunt op vele manieren worden beperkt in je dagelijks leven als je moeite hebt met lezen en schrijven. Er rust helaas nog steeds een taboe op laaggeletterdheid en mensen die er last van hebben, schamen zich hiervoor. Dat is helemaal niet nodig, want er staan veel organisaties en vrijwilligers klaar om hen te helpen en zo hun leven gemakkelijker en aangenamer te maken.

Door Ada Imming
In Nederland hebben zo’n 1,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. In de Week van Alfabetisering, die gehouden werd van 9 tot en met 15 september, werd landelijk aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. In Vught zijn naar schatting 3000 mensen laaggeletterd.

Taalhuis geopend
In deze actieweek, op dinsdag 10 september, is in DePetrus in Vught het Taalhuis geopend door de wethouders Saskia Heijboer (WMO, Zorg, Welzijn en Gezondheid) en Toine van de Ven (onder meer Financiën en Onderwijs en Sport) door samen met de kernpartners het convenant te tekenen. In dit convenant staat dat iedereen zich gaat inzetten om de basisvaardigheden van alle inwoners van Vught te versterken. Hiermee komt de gemeente haar belofte na uit het coalitieakkoord dat vorig jaar werd gesloten, (tussen Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD) dat er ‘in DePetrus een Taalhuis ontwikkeld wordt om inwoners die laaggeletterd zijn te helpen om actief te participeren’.

Samenwerking
Het vinden van met name laaggeletterden van Nederlandse afkomst blijkt in de praktijk geen eenvoudige klus. Het taboe en de schaamte zorgen ervoor dat deze groep moeilijk te vinden is. Het Taalhuis zal dus in actie moeten komen om deze groep te vinden en ze te laten deelnemen aan het aanbod. Samenwerking is belangrijk en daarom is er een convenant gesloten tussen gemeente Vught, ABZ, Babel Bibliotheek Vught, Koning Willem I College, Sagènn Educatie Den Bosch, Stichting Lezen en Schrijven, Welzijn Vught en WSD. Zij tekenden bij de opening allemaal het convenant. Behalve deze partners wil het Taalhuis ook op zoek gaan naar nieuwe bondgenoten zoals bijvoorbeeld scholen, huisartsen en consultatiebureaus.

Vught als eerste
Silke Dragstra is coördinator Taalhuis in de gemeenten Vught, Boxtel en Sint-Michielsgestel. De wethouders toonden zich trots dat Vught het spits afbijt en als eerste van die drie gemeenten het Taalhuis opent. “Het is zo belangrijk dat je mee kunt doen met alles. Kaartjes kopen, formulieren invullen, de krant lezen, je (klein)kinderen voorlezen, brieven van de overheid lezen en beantwoorden. Het gaat hierbij om meedoen. Om samen goed in het leven te staan. En dan moet taal geen belemmering zijn”, zegt wethouder Heijboer.
Wethouder Toine van de Ven haalde aan dat in Den Bosch jaren geleden al een Taalhuis is geopend en hij is heel blij en trots dat Vught dat nu ook kan doen. “En niet alleen voor niet in Nederland geboren mensen, maar voor iedereen en ook voor mensen die geen digitale vaardigheden hebben.”

Levend voorbeeld
En dan was er een levend voorbeeld. Piet van Hork, een boerenzoon die naar eigen zeggen nog geen koe van een paard kon onderscheiden en dus het bedrijf van zijn vader niet wilde overnemen. Hij begon een eigen bedrijf in staalconstructies en met de komst van de fax en later van de e-mail kwam hij in de problemen omdat hij op school geen enkele belangstelling had gehad voor lezen en schrijven. “En dat haal je nooit meer in. Ik ben naar een ROC gegaan en heb er zo’n 6 jaar over gedaan. Ik ben ook een stuk mondiger geworden en ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen”, aldus een blije Piet van Hork.

Paraplu
Taalhuiscoördinator Silke Dragstra lichtte toe wat er gaat gebeuren. “Het Taalhuis is een paraplu voor leren en ontwikkelen in taal, rekenen en digitale vaardigheden. We gaan een spreekuur starten waar mensen kunnen worden doorverwezen naar de juiste plek. We hebben vrijwilligers geworven die onlangs zijn gestart met een training die 4 dagdelen gaat duren. We bieden nu Taalmaatjes van ABZ en Welzijn Vught die mensen 1-op-1 helpen met de Nederlandse taal. Dat zijn vooral de niet in Nederland geboren mensen. Er zijn groepsconversatielessen en de vrijwilligers gaan intakegesprekken doen voor het beste aanbod bij de vraag.”

Voor contact kun je terecht bij TaalhuisVught@babeldenbosch.nl of 073-6802950.

Fotobijschrift: V.l.n.r. wethouder Toine van de Ven, wethouder Saskia Heijboer en directeur/bestuurder van de Babel Bibliotheek Vught Nan van Schendel bij het ondertekenen van het convenant.

Kijk ook bij

Benefietconcert met Og3ne en Emmelie

Op vrijdag 23 december om 20.00 uur is de Ruwenberg het kerstdecor voor het benefietconcert …