Maandblad Helvoirt ontdekt elke maand weer verrassende dingen

’t Pomphuiske netwerkt er op los!

Zoals in vroegere tijden de dorpspomp de mensen bijeenbracht en daarmee de laatste nieuwtjes voortbracht, zo brengt ’t Pomphuiske na 50 jaar nog maandelijks zaken die voor vele Helvoirtenaren boeiend zijn. Voor de redactie heeft altijd al het vertrouwen bestaan dat in een levendige gemeenschap de nieuwsbron nooit opdroogt. Deze gedachte wordt nu weer extra versterkt sinds er een zogeheten PomphuisCollectief is gevormd. Een groep van zo’n 15 ‘Helvoirt-watchers’ levert een voortdurende stroom van unieke interviews en verslagen op over het rijke dorpsleven van Helvoirt. Dat elke bewoner – en dat zijn er bijna 5000! – wel iets te zeggen heeft, blijkt te kloppen.

Zelfs in de nieuwsarme zomermaanden staat ’t Pomphuiske vol met leuke interviewtjes, verslagen en aankondigingen. Om vooral niet te verstrikken in een routine werd het augustusnummer samengesteld met medewerking van een gastredacteur. RasHelvoirtenaar Toon Berkelmans zorgde voor een frisse blik en verse ideeën. Daarmee bracht het maandblad de terugkerende vakantiegangers weer snel in de Helvoirtmodus. De middenpagina’s kondigen het jubileum van de Vereniging 55+ aan, nieuwe bewoners worden voorgesteld en de idealen van de organisatoren van de jaarlijkse Trucker Truck vertellen over hun passie om mensen met een beperking ‘de mooiste dag  van het jaar’ te bieden.

Netwerken
Het is een voortdurende uitdaging voor de redactie om een plaats voor maandnieuws te bedenken naast het nieuws van alledag. Daartoe vindt zo goed mogelijk afstemming met het digitale medium Helvoirt.net plaats. Op deze manier is er in dorp Helvoirt een aardig compleet palet aan nieuwsgeving die voor elk wat wils biedt. In die zin is ’t Pomphuiske een netwerker van betekenis in het dorp.

Financiële actie als graadmeter
Met de keuze van nieuwsgeving en in het redactionele beleid richt ’t Pomphuiske zich vooral op dorp Helvoirt. In de discussie rondom de opsplitsing van de gemeente Haaren gaat de aandacht steeds naar de wijze waarop dorp Helvoirt zo goed mogelijk een eigen karakter en identiteit weet te ontwikkelen dan wel te behouden. De jaarlijkse financiële actie die in september wordt gehouden is de graadmeter voor de waarde die de Helvoirtenaren hechten aan hun eigen dorpsblad.

Kijk ook bij

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 8 tot en met 14 september 2024 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses …