De Familie- en Betrokkenenraad

Symposium bij 10-jarig bestaan Familie- en Betrokkenenraad Reinier van Arkel

De Familie- en Betrokkenenraad (FBR) van Reinier van Arkel bestaat 10 jaar en houdt ter gelegenheid daarvan een symposium op woensdag 6 juli van 12.30 tot 17.30 uur in Activiteitencentrum Zorgpark Vught, Parklaan 3, 5261 LR Vught. Familie en naasten zijn daarbij van harte welkom!

Schilderij gemaakt door deelnemers aan het lustrumfeest van de FBR. Het schilderij gaat over triadisch werken: de samenwerking tussen cliënt, familie en behandelaar.

Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten brengt de hedendaagse maatschappij grote uitdagingen met zich mee. De leden van de FBR van Reinier van Arkel weten als geen ander hoe belangrijk het is dat familie en naasten van mensen met een psychische aandoening gehoord en betrokken worden bij de behandeling en begeleiding van hun familielid of naaste. Zij hebben zich de afgelopen tien jaar dan ook vooral toegelegd op het bevorderen van de samenwerking tussen cliënt, zorgprofessional en familie of naasten. Dit wordt triadisch werken genoemd. Deze samenwerking is alléén mogelijk als er sprake is van daadwerkelijke verbinding.

Betekenisvolle communicatie
Verbinding heeft alles te maken met communicatie. Het Latijnse woord communicare slaat terug op ‘iets gemeenschappelijk maken’. In dit symposium wordt aan de hand van diverse ervaringen duidelijk op welke wijze betekenisvolle communicatie en het uitwisselen van informatie met familie en betrokkenen kunnen bijdragen aan het herstel van de cliënt.
Jolanda van Boven, juriste, vertelt hoe informatie over de behandeling mag worden uitgewisseld. Vaak wordt informatie niet gedeeld onder het argument ‘privacy’, maar dat blijkt veel genuanceerder te liggen. Er zijn ervaringsverhalen en rollenspelen. Herkenbare problematiek van familie en naasten wordt zichtbaar en hier kan over worden meegepraat.

Aanmelden
U kunt u aanmelden tot 29 juni door een mail te sturen naar fbr@reiniervanarkel.nl. Vermeld naam, e-mailadres, telefoonnummer en de organisatie waar u werkt. U ontvangt een bevestiging.

Kijk ook bij

Radioastronomiedag bij Sterrenwacht Halley op 3 maart

Op zondag 3 maart houdt Sterrenwacht Halley in Vinkel een Radioastronomiedag. Het programma begint om …