‘Supertrots op De Piramide’

Openbare basisschool De Piramide moest door de kabinetsmaatregelen op maandag 16 maart ineens de deuren sluiten. Dat kwam wel even binnen bij het team. Directeur Denise Hassing: “We hebben elkaar opgezocht. Enerzijds om onze gevoelens te delen maar aan de andere kant vooral om onze opdracht – onderwijs op afstand – te organiseren. Daarbij was al snel duidelijk dat we profijt hadden van onze goede ICT-visie.” Na anderhalve dag stond alles in de startblokken. Er werd gekozen voor werken in Google Classroom en Google Hangouts Meet voor de groepen 3 tot en met 8 en via Yurls-pagina’s voor de kleuters.

Moet-werk en mag-taken
“We zijn reëel geweest, beseften dat niet álles wat op school kon ook op afstand lukt”, vertelt de directeur. “We wisten bovendien dat we een intense samenwerking met de ouders aan zouden gaan. Daarom is er gekozen voor drie uur moet-werk per dag. Daarin komen rekenen, taal, lezen, begrijpend lezen en spelling aan bod. Daarnaast zijn er dan mag-taken én extra creatieve activiteiten.” Dat programma wordt sinds woensdag 18 maart aangeboden. Hassing: “Iedereen is op school werkboekjes komen ophalen. Daarbij zijn ook de wachtwoorden om online te kunnen werken meegegeven. En we hebben zo’n vijftig Chromebooks meegegeven aan kinderen die zélf geen apparaat hadden. Die hadden we, die werden al gebruikt op school.”

Betrokkenheid
De Piramide laat ouders en kinderen vrij om de taken in hun eigen tijd en ritme te doen. Er is dagelijks gelegenheid om rechtstreeks contact met de leerkrachten te hebben. “Mijn team werkt veelal thuis. Er zijn een paar leerkrachten die liever naar school komen. Dat kan! De teamleden maken sámen instructiefilmpjes, we vergaderen twee keer per week online: er is sprake van een enorme betrokkenheid.” Het ontwikkelde plan moest zowel voor drie weken als voor een mogelijke langere periode kunnen werken. En dat doet het. “De samenwerking met de ouders is heel bijzonder”, stelt Denise. “Daar is heel veel wederzijdse waardering. We lossen het met elkaar op: team, kinderen én ouders.”

Complete verandering
Ze betreurt het dat de eindtoets voor groep 8 is gesneuveld: “Maar onze adviezen zijn zuiver en goed.” Nieuwe instromers op de school worden direct gekoppeld aan het onlinewerksysteem en kunnen zo tóch aan de slag. Ondertussen gaan de werkzaamheden aan het schoolplein voor de onderbouw gewoon door. Hassing is volgens eigen zeggen ‘supertrots op De Piramide’: “Er is een complete verandering gaande, erg bijzonder om te zien. We gaan ook zeker kijken wat we hiervan mee kunnen nemen, ook als de school straks weer ‘live’ is.”

Kijk ook bij

Nieuwe beweegtuin Huize Elisabeth gerealiseerd

De binnentuin van Huize Elisabeth is sinds kort een beweegtuin rijker. De complete beweegtuin bestaat …