Succesvolle aftrap Walking Football

Lekker potje voetballen zonder te rennen, dat is Walking Football! Walking Football is een prettige vorm van bewegen en de geopende kantine biedt ruimte om onder het genot van een kopje koffie lekker te praten over alledaagse zaken en het ophalen van verhalen van vroeger.

Woensdag 20 maart vond de eerste activiteit plaats. De sportieve en gezellige ochtend werd gestart in de kantine van Zwaluw VFC met een heerlijke kopje koffie en gezellige klets. Om 10.15 uur stonden de stagiairs van MOVE Vught klaar om de enthousiaste deelnemers mee te nemen naar het voetbalveld. Na een goede warming-up werd er lekker een balletje getrapt en de verschillende spelvormen zorgden voor het voetbalplezier bij de deelnemers. Na afloop stond de koffie weer klaar en kon er nagepraat worden over de spectaculaire acties op het voetbalveld en andere leuke en belangrijke gespreksonderwerpen.

Vindt u het ook leuk om op woensdagochtend met een leuk gezelschap te voetballen en gezellig te kletsen? Neem dan deel aan de pilot op woensdag 27 maart en woensdag 3 april. De kantine is geopend vanaf 09.30 uur. De activiteit is van 10.15-11.30 uur en daarna is er nog gelegenheid om wat na te praten. Aanmelden mag via info@movevught.nl of telefonisch (06-11435177), maar hoeft niet. Aan deelname aan de pilot zijn geen kosten verbonden. Indien u geen vervoer hebt, kunt u contact opnemen met de Seniorenbus Vught (55+) via 073-7113191. Abonnees betalen 50 cent per rit en niet-abonnees betalen 1 euro per rit.

Geef deze informatie zeker ook door aan de mensen in uw omgeving voor wie dit een heel leuke activiteit en invulling van de woensdagochtend is.

Kijk ook bij

Taalvrijwilliger worden?

In de gemeente Vught hebben ongeveer 3.000 inwoners moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. …