Subsidie aan StarsOnStage en de Speeldoos wordt niet herzien

In de commissievergadering ‘Bestuur’ van donderdag 4 oktober reageerde wethouder Toine v.d. Ven op de aankondiging van het bestuur van Theater de Speeldoos dat de cultuureducatie via StarsOnStage vanaf 1 januari 2019 en de Speeldoos per 1 juli 2019 gaat stoppen als de beslissingen die de gemeente Vught heeft genomen over de subsidieverstrekking aan de Speeldoos niet wordt bijgesteld.

De wethouder vertelde dat het college nog in afwachting is van een formele reactie van het bestuur van de Speeldoos op deze aankondiging. Hij wees de raadsleden erop dat het college de intentie heeft uitgesproken de continuïteit te waarborgen en hij verzekerde hen dat als de plannen van de Speeldoos doorgaan, het college zal zorgen dat zowel de continuïteit van de buitenschoolse educatie als de verenigingen geborgd zullen worden. Na de vergadering lichtte hij toe dat er momenteel plannen worden bedacht om deze beloften waar te maken, maar dat hij daarover niets kan zeggen zolang het bestuur van de Speeldoos het besluit om te stoppen nog niet officieel aan de gemeente heeft medegedeeld. Wel vertelde Van de Ven dat de genomen besluiten zeker niet worden teruggedraaid.

Lees meer over de Speeldoos in Het Klaverblad van 10 oktober. Dat kan ook online: klik hier.

Kijk ook bij

Het is bijna tijd voor de Vughtse Cultuurweek 2023

Ingezonden mededeling De Vughtse Cultuurweek 2023 staat weer voor de deur. Dit jaar zal de …