Stukken formatie in Vught niet openbaar

Dianne Schellekens (D66) gaf in haar toelichting op het nieuwe Vughtse bestuursakkoord aan dat het belangrijkste uitgangspunt voor haar partij is dat er een andere bestuurscultuur komt in Vught: open, transparant, kritisch en constructief. Maar toen de fractie van Gemeentebelangen later op de avond een motie indiende waarin gevraagd werd om alle verslagen, notities en mogelijke achterliggende stukken van de formatie openbaar te maken, om zo een begin te maken met die goede voornemens, werd die afgewezen door de voltallige coalitie.

Het belangrijkste agendapunt van de extra raadsvergadering op 21 januari in DePetrus was de discussie over het bestuursakkoord ‘Een nieuwe start’. Aan het begin van de vergadering benadrukte burgemeester Van de Mortel dat we met z’n allen voor een grote uitdaging staan nu pas het topje van de ijsberg van de gevolgen van de coronacrisis zichtbaar is. “Dit zal veel van ons vragen in een wereld waar van alles gaande is.” Hij wees erop dat dit van politici de verantwoordelijkheid vraagt om te laten zien hoe het wél moet. “In een tijd dat wij veel van burgers vragen, mogen zij ook van ons veel verwachten.” Hij hield de raadsleden ook voor dat ze zelf in de hand hebben hoe ze met elkaar omgaan en in welke sfeer er wordt vergaderd. “Het is uw keuze of u mét elkaar praat of óver elkaar. Het is uw keuze of u besluiten baseert op feiten of op aannames.”

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 27 januari. Dat kan ook online, klik hier.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …