Stijging automobilisten die door verzekeraar worden geroyeerd

Ingezonden mededeling

Iedere auto-eigenaar in Nederland en de Europese Unie is verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Zonder autoverzekering is het verboden om gebruik te maken van de openbare weg. Normaliter kan iedereen bij een verzekeraar terecht voor een autoverzekering. Maar momenteel is er een trend dat steeds meer automobilisten door hun verzekeraar worden geroyeerd.

Waarom worden zoveel automobilisten geroyeerd?
Niet iedereen wordt zomaar door een verzekeraar geroyeerd. Iemand die geen of nauwelijks schade maakt én claimt en de autoverzekering netjes betaalt, loopt geen kans om geroyeerd te worden. Daarentegen zijn er ook veel automobilisten die onder de categorie ‘brokkenmakers’ vallen. Dit zijn automobilisten die met enige regelmaat schade claimen. Bij sommige verzekeraars kan het al zijn dat de automobilist na drie tot vier schademeldingen geweigerd wordt. Ook wanbetalers of automobilisten die onvolkomenheden uit het verleden niet gemeld hebben aan hun huidige verzekeraar, lopen het risico om geroyeerd te worden. Daarnaast zijn verzekeraars ook voorzichtiger geworden om taxi’s, koeriers en maaltijdbezorgers te verzekeren, uit angst voor hoge schademeldingen. Een van de oorzaken van royering of botweg weigeren van klanten, is dat verzekeraars steeds beter hun risico’s kunnen inschatten. Allerlei gegevens, zoals leeftijd, postcode, geslacht, inkomen en motorvermogen kunnen ertoe leiden dat iemand een risicogeval wordt en eerder geroyeerd wordt dan in het verleden het geval zou zijn geweest.

Autoverzekering afsluiten na royering
Na royering is een autoverzekering vergelijken nagenoeg onmogelijk. Althans, een autoverzekering vergelijken is wel mogelijk, maar als enige optie zal dan verzekeraar De Vereende naar boven komen. De Vereende is een verzekeringsmaatschappij voor de ‘onverzekerbaren’. Dit klinkt mooi, maar er kleeft een groot nadeel aan. De premies voor de autoverzekering zijn torenhoog, in de regel tweemaal zo hoog als bij een reguliere autoverzekering. Bovendien moet de autoverzekering vooraf betaald worden en eist De Vereende een waarborgsom. De waarborgsom wordt pas terugbetaald als de verzekering wordt beëindigd. Toch is dit meestal de enige optie. Na een royement zullen er geen verzekeraars meer zijn die de automobilist nog willen verzekeren. Het is daarom verstandig om voordat schade geclaimd wordt, eerst te berekenen of het niet voordeliger is om de schade zelf te betalen. Voor kleine schades is dit meestal het geval en het voorkomt een royement als er te vaak geclaimd wordt.

Autoverzekering in Brabant en Vught
Er zijn diverse factoren die de prijs van de autoverzekering bepalen. Een van de factoren is de provincie, de stad of zelfs het woonadres van de verzekerde. Zo is er per provincie een goed overzicht te maken betreffende de hoogte van de autoverzekeringen. De provincies in de randstedelijke gebieden hebben de hoogste premies, zoals Zuid-Holland en Noord-Holland. Opvallend is dat de provincie Noord-Brabant geen veilige provincie is, volgens verzekeraars. Brabant staat als vierde provincie genoteerd met de hoogste premie voor autoverzekeringen. In de provincie zijn inderdaad veel gevaarlijke wegen en ook relatief veel ongevallen. Zo is in Vught al jarenlang discussie over de N65, die als een gevaarlijke weg wordt beschouwd. In mei 2020 heeft de gemeenteraad van Vught, na 13 jaar discussiëren, goedkeuring gegeven aan het nieuwe bestemmingsplan voor de N65. Er wordt flink geïnvesteerd en het is de bedoeling om vooral kruisingen veiliger te maken.

Kijk ook bij

Zwaluw MO13-1 najaarskampioen!

De meiden van MO13-1 van de Vughtse voetbalvereniging Zwaluw VFC zijn afgelopen weekend kampioen geworden …