Stichting Ombudsman draagt taken over aan KBO

De Stichting Ombudsman voor Ouderen Vught (SOOV) draagt haar functie over aan de Juridische Helpdesk van KBO-Brabant.

De stichting behartigt de belangen van de senioren in Vught die in het kader van de Wmo problemen ondervinden bij de gemeente. In 2014, in de aanloop naar de invoering van de Wmo, was er reden daar aandacht aan te geven. Intussen is de manier van werken van de gemeente verbeterd. Ook zijn de seniorenverenigingen in Vught beter in staat mensen die daaraan behoefte hebben,bij te staan. Bij KBO-Brabant is intussen een Juridische Helpdesk actief, waar gewezen advocaten, notarissen en rechters zich als vrijwilliger inzetten in die gevallen waarin het in het contact tussen een oudere en een gemeente toch nog spaak loopt. Daarom heeft het bestuur van de stichting besloten zijn functie over te dragen en de stichting op te heffen. Het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant heeft daarmee ingestemd en krijgt daartoe ook de beschikking over de nog resterende middelen van de stichting.

Kijk ook bij

Twee nieuwe exposities in Museum Slager

Vanaf 12 december zijn in Museum Slager twee nieuwe exposities te zien: ‘Fotografie met een …