Stichting Leijestroom en Stichting Sint-Christoffel bundelen krachten

Elke dag werken 180 medewerkers van stichting Leijestroom in Vught en stichting Sint-Christoffel in Boxtel met 150 medewerkers aan de toekomst van 3500 jonge mensen. Dat doen ze met passie vanuit 17 basisscholen inclusief 1 sbo school in Boxtel, Vught, Heusden en Den Bosch samen met ouders en partners in het kader van ontwikkeling van kinderen. Op 13 november 2017 ondertekenden de besturen van deze onderwijsinstellingen een intentieverklaring.

In de komende periode willen zij onderzoeken of en hoe ze tot een verdergaande samenwerking kunnen komen, bij voorkeur leidend tot een besturenfusie per 1 januari 2019. In samenspraak met onder meer de toezichthouders, directie, ouders en medewerkers in de beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden wordt hiertoe o.a. onderzocht wat daarvan de gevolgen zijn. Het (tussentijds) resultaat zal te zijner tijd ook worden voorgelegd aan diverse anderen, waaronder de colleges van B&W van de betrokken gemeenten en de NKSR. De beide besturen laten zich in dezen adviseren door profielorganisatie Verus, de vereniging voor het Katholiek en Christelijk onderwijs.

Kijk ook bij

Naam Wasserij De Spuistroom terug in de Uilenburg

Sinds 21 juni 2024 is de originele ‘Eerste steen’ uit 1949 terug op het terrein …