Stichting Leergeld harder nodig dan ooit door coronacrisis

Door de coronacrisis dreigt een grote groep mensen in de financiële problemen te raken. Onder hen ook veel gezinnen met kinderen. Stichting Leergeld is er ook voor deze gezinnen! Zij wil ervoor zorgen dat hun kinderen gewoon mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes en niet aan de zijlijn terechtkomen. Dat was de boodschap van Stichting Leergeld voor deze gezinnen op 1 juni, de Landelijke Leergeld Dag.

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Via 108 lokale stichtingen (en 1 partner), die samen actief zijn in 74% van de Nederlandse gemeenten, biedt Stichting Leergeld kinderen uit minimagezinnen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo ondersteunt zij ouders met bijvoorbeeld de aanschaf van schoolspullen, een bijdrage voor een schoolreis, een computer, een fiets of met de contributie voor een sportvereniging. In 2019 konden dankzij Stichting Leergeld 126.838 kinderen uit minimagezinnen onbezorgd meedoen. Stichting Leergeld Vught heeft 197 van deze kinderen, uit Vught en Cromvoirt, kunnen ondersteunen. Om gezamenlijk nog meer kinderen nog beter te bereiken, werkt Stichting Leergeld samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job binnen het samenwerkingsverband Sam&.

Laptops voor thuisonderwijs
Dat Stichting Leergeld snel kan acteren, bleek wel in de afgelopen twee maanden. De Leergeld stichtingen hebben, samen met hun lokale netwerken, ruim 8.000 laptops/tablets verspreid onder kinderen die voor het noodzakelijke thuisonderwijs geen device hadden. De lokale stichtingen konden snel schakelen tussen gemeenten, bedrijfsleven en donateurs en vanuit het landelijk bureau konden subsidiegelden van het Ministerie van SZW worden ingezet. In de gemeente Vught heeft Stichting Leergeld Vught op deze manier 12 laptops/tablets aan brugklassers kunnen verstrekken en voor een heleboel meer kinderen een device via school geregeld.

Gevolgen coronacrisis
Als gevolg van de coronacrisis dreigt een grote groep mensen door een terugval in inkomen in financiële problemen te raken, waaronder ook veel gezinnen met kinderen waarvan de ouders werk(t)en als zelfstandigen, flex- of seizoenswerkers. “Juist in deze tijd is het belangrijk dat kinderen kunnen ontspannen en meedoen met andere kinderen. Die ondersteuning bieden wij. Voor de ouders betekent dit in ieder geval een zorg minder”, zegt Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland. “We denken dat veel van deze gezinnen Stichting Leergeld nog niet kennen óf niet beseffen dat ook zij in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning. We willen deze gezinnen nu laten weten dat wij er ook voor hen zijn!”

Landelijke Leergeld Dag
Elk jaar op 1 juni wordt de Landelijke Leergeld Dag gehouden, waarop er aandacht is voor het werk van Stichting Leergeld. Normaliter wordt er ergens in het land een bijeenkomst georganiseerd. In coronatijd vindt de Landelijke Leergeld Dag plaats op sociale media. Op 1 juni deed Stichting Leergeld via sociale media een oproep aan álle gezinnen met kinderen die kampen met geldgebrek, óók aan die gezinnen die nu als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen zijn geraakt! Stichting Leergeld Vught roept ouders uit deze gezinnen uit Vught en Cromvoirt op om zich te melden voor ondersteuning. Dat kan via de Leergeld website www.leergeld.nl/vught of via de website van Sam&: www.samenvoorallekinderen.nl/ouders.

Schoolmusical
Om nog meer gezinnen bekend te maken met haar ondersteuningsaanbod, zet Stichting Leergeld in op nieuwe strategieën. Zo werkt zij op dit moment samen met ambassadeur Paul van Loon aan een entertainende schoolmusical voor groep 8 met een maatschappelijke boodschap over sociale uitsluiting. Via de schoolmusical hoopt zij in één klap scholen, ouders en kinderen te bereiken. Vanaf september 2020 kunnen basisscholen deze musical online bestellen.

Kijk ook bij

Voorjaarsconcert Vughts Mannenkoor & Vrouwenkoor Innovation

Zondagmiddag 24 maart 14.00 uur zal het Vughts Mannenkoor een voorjaarsconcert verzorgen, samen met Vrouwenkoor …