Stichting Goudhaantje geeft weer aan de Vughtse jeugd

Jaarlijks schenkt de Stichting Goudhaantje substantiële bedragen aan projecten en organisaties die activiteiten uitvoeren voor de Vughtse jeugd. Het gaat om educatieve activiteiten op het terrein van kunst, sport, cultuur, natuur en folklore.

Paul Kok
In zijn testament heeft de in 2012 overleden Vughtenaar Paul Kok bepaald dat zijn gehele nalatenschap bestemd moest worden voor de jeugd van Vught. Deze is daartoe ondergebracht in een goededoelenstichting genaamd ‘Het Goudhaantje’. Jaarlijks kunnen uit de opbrengsten van het vermogen van de stichting donaties worden gedaan.

Zo zijn er eerder donaties geweest voor de Jeugd Natuurwacht, de Scoutings, Theatergroep Spring, Stichting Leergeld, de Zwaluw, Jeugdwerk Rozenoord, Dance Battle en de Sinterklaasstichting.

Nieuwe aanvragen
Ook dit jaar wil de Stichting Goudhaantje weldoende rondgaan. Organisaties, instellingen en projecten die daarop zijn gericht kunnen in aanmerking komen voor een donatie. Verzoeken kunnen tot 15 november  worden ingediend bij het bestuur van de stichting of via jozef.kok@planet.nl. Meer informatie is te vinden op www.goudhaantjevught.nl . De Stichting Het Goudhaantje heeft een ANBI-status en staat open voor schenkingen die passen bij het doel van de stichting.

Kijk ook bij

Vijf nieuwe vaarroutes door de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie vertelt het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. Met vijf nieuwe vaarroutes …