Helemaal links en rechts de oprichters van Hambaken Connect, Youssef Noudri en Yassin Settout. Van Rotaryclub Vught zijn beide heren in een lichtblauw overhemd, links Mark Hassink en rechts Floris Mutsaerts.

Steun van Rotaryclub Vught voor Weekendschool Hambaken Connect

Twee leden van Rotaryclub Vught overhandigden onlangs een symbolische cheque van 12.500 euro aan Hambaken Connect, de jeugd- en jongeren-werkorganisatie die zich inzet in Den Bosch-Noord. Hambaken Connect wordt al langer gesteund door de Rotaryclub Vught. Ze werken achterstanden weg bij jongeren die opgroeien in de wijk en zorgen op die manier voor een grotere kansengelijkheid onder de kinderen en jongeren uit Hambaken.

Peter de Boer en Floris Mutsaerts, twee leden van de Vughtse club, zitten in het bestuur van Hambaken Connect en bieden op die manier al langer ondersteuning. En nu gaat dus ook een groot deel van de opbrengst van de Party to Fund, afgelopen 9 april in DePetrus, naar Hambaken Connect.

Weekend School
Wat gaat de stichting met het geld doen? Hiwi Abdel Jabar, beleidsmedewerker van Hambaken Connect: “We zijn bezig een Weekend School op te zetten voor zorgbehoevende kinderen tussen 8 en 12 jaar en hun ouders. In onze wijk zijn veel kinderen die met busjes naar speciaal onderwijs in andere wijken gaan. Kinderen met autisme, een licht verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of gedragsproblemen. Deze kinderen komen niet naar onze reguliere activiteiten zoals huiswerkbegeleiding en de lees- en kookclub. Vaak vinden ze geen aansluiting bij de rest van de groep. Tijdens de activiteiten zijn er soms te veel prikkels om deze kinderen tot hun recht te laten komen. Daarom bieden we nu een wekelijks moment aan waar zij in een veilige, kleine groep en met de juiste begeleiding verschillende activiteiten ondernemen, die passen bij hun interesses en mogelijkheden.”

De activiteiten zijn op zaterdag, nu nog eens per maand, het streven is eens per week. Met het bedrag van Rotaryclub Vught kan de Weekend School echt goed op weg geholpen worden.

Kijk ook bij

Taalvrijwilliger worden?

In de gemeente Vught hebben ongeveer 3.000 inwoners moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. …