Van de Mortel: “Op voorhand al gewonnen, maar toch maar even allemaal stemmen”

Stemmen op DePetrus als beste ‘Bieb’ van Nederland

“U bent mijn getuige, voor het eerst stemde ik met het gordijntje open. Iedereen mag ook weten voor wie ik gestemd heb: voor onze onvolprezen bibliotheek DePetrus, voor ons vanzelfsprekend de beste bibliotheek van Nederland”, zegt burgemeester Van de Mortel op 1 maart.

Door Ton Wagenaars

Het was de aftrap voor de verkiezing van ‘Beste bibliotheek van Nederland’ waarvoor DePetrus met vijf andere Nederlandse bibliotheken is genomineerd. Samen met Martin Hol, de bibliotheekmanager, was het de Vughtse Eerste Burger die op de eerste dag van maart zijn stem uitbracht in een van de twee stemhokjes vooraan in de zitruimte van DePetrus. Gedurende de gehele maand maart kan het publiek stemmen op de bieb van haar keuze. Naast DePetrus zijn genomineerd de Centrale uit Deventer, Theek 5 uit Dongen, Huis van de Stad (Harderwijk), dbieb uit Leeuwarden en ’t Lossers Hoes uit Lossen. Gedurende de maand maart zal een vakjury op een willekeurig tijdstip de zes genomineerde bibliotheken bezoeken en beoordelen. Zowel het oordeel van de vakjury als dat van het publiek zal bepalen welke bibliotheek gedurende een jaar de prestigieuze titel van ‘Beste Nederlandse bieb’ mag dragen. Op dinsdag 16 april tijdens het Nationale bibliotheekcongres in Rotterdam zal de uitslag bekend gemaakt worden.

Verbinding
Bij de jurering wordt door de vakjury vast ook gekeken naar het programma dat de bibliotheek beoogt: “Een maatschappelijke betrokken bieb die verbinding zoekt met het publiek en die zich beijvert voor taalstimulering, algemene ontwikkeling en het lezen van literatuur”, verteld Hol in zijn toelichting. Volgens burgemeester Van de Mortel, als vanouds innemend orakelend en docerend uit de losse pols, was de Rijksmonumentale Petruskerk al bij voorbaat winnaar doordat de huisvesting uniek is in Nederland en tevens omdat ‘met het ontmoetingscentrum ook een plek is ontstaan waar Vughtenaren elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten en waar een sociale component is toegevoegd’.

Hartstochtelijke oproep
Van de Mortel riep alle Vughtenaren hartstochtelijk op om te gaan stemmen. Een aansprekende titel zou tevens een verdere waardering zijn voor alle instanties die zich de laatste jaren hebben ingezet voor de realisering van de Vughtse ‘cultuurtempel’. Nadzja van der Knaap, communicatiemedewerkster bij de Vughtse bibliotheek, begeleidde hierna direct de eerste stemmers naar de opgestelde stemhokjes in de kerk. Slogan om te gaan stemmen luidde: ‘Verlos jezelf hier van je stem of ga naar www.bestebieb.nl’.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …