Stemmen is belangrijk! Ook voor mensen met een beperking

Eenvoudig taal- en beeldgebruik staan centraal in de informatie die zorgorganisatie Cello ontwikkelde over de aanstaande Kamerverkiezingen. Cliënten van deze zorgorganisatie, maar ook hun begeleiders en verwanten, zijn enthousiast. Ze voelen zich beter geïnformeerd en daardoor: gemotiveerd.

Cello wil een goed leven voor cliënten, waarin ze zoveel mogelijk eigen regie hebben. Dat wil zeggen: zelf beslissen hoe je wilt leven. Een belangrijk deel van hoe ons leven eruitziet, wordt bepaald door de politiek. Stemmen is dus ook een vorm van eigen regie uitoefenen. Om deze informatie ook met anderen te delen, zette Cello deze informatie op de website www.cello-zorg.nl.

Ervaringsdeskundige Esmyralda
Esmyralda zit in het landelijk netwerk Begrijpelijke Communicatie. Deze werkgroep heeft al het bestaande materiaal kritisch bekeken en ze misten nog een totaal overzicht. Esmyralda hielp mee dit te maken.

Cello vraagt ervaringsdeskundigen met grote regelmaat om advies en inzet. Alle cliënten van Cello zijn ervaringsdeskundig. Maar een deel van hen heeft een speciale opleiding gevolgd. Zodat ze hun ervaringen goed kunnen verwoorden en kritisch mee kunnen kijken. Zij laten Cello zien en horen hoe zij de zorg ervaren. Zo krijgt Cello meer inzicht in wat goed gaat en wat beter kan.

De inzet van ervaringsdeskundigen is breed en divers. Zo denken ze mee in werkgroepen en controleren foldermateriaal op het taalgebruik. Ook geven ze presentaties, bijvoorbeeld bij zorgopleidingen en de vrijwilligersacademie. Ervaringsdeskundige ben je pas als je de opleiding daarvoor hebt gevolgd.

Kijk ook bij

Swim & Dance to Fight Cancer Den Bosch-Vught

Op zondag 1 september vindt het unieke evenement Swim & Dance to Fight Cancer plaats …