Stefan Mees (links) ontvangt de voorzittershamer uit handen van Tammo Bieze

Stefan Mees volgt Tammo Bieze op als voorzitter VVD Vught

Het Lokaal Netwerk van de Vughtse VVD heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering in DePetrus werd Stefan Mees gekozen als opvolger van Tammo Bieze.

Tijdens een inspirerende Algemene Ledenvergadering droeg het bestuur Stefan Mees voor als opvolger van Bieze. Met algehele stemmen werd daarna aan deze voordracht gehoor gegeven waarna de nieuwe voorman van de Vughtse VVD direct leiding gaf aan de vergadering waarbij tevens een delegatie van de afdeling Helvoirt aanwezig was. Stefan Mees is 54 jaar en in Breda werkzaam voor een internationaal healthcarebedrijf (Janssen/Johnson & Johnson) dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen. Geboren en getogen in Drunen is de nieuwe voorganger van de Vughtse VVD ruim twintig jaar woonachtig in Vught met een grote interesse voor menig musea en galerie. Met een Bourgondische leefwijze houdt hij van het Brabantse leven met een zwak voor de directe omgeving van Vught, de plaats die hij omschrijft als: “Mijn favoriete woonplaats die ondanks het feit dat het een knooppunt van sporen en wegen is, een fantastische groene gemeente blijft waar ik me echt thuis voel en waarvoor ik bereid ben me geheel in te zetten.”

Voor de komende vier jaar is Mees van plan zich sterk te maken voor een krachtige economie, goed onderwijs en een eerlijke verdeling bij de huisvesting. Hij zal zich ook beijveren voor veiligheid en bereikbaarheid en is zich er terdege van bewust dat er ingrijpende zaken staan te gebeuren met de grootse plannen rond het spoor en de N65. Als lid van de VVD steunt Stefan Mees de liberale grondbeginselen en staat hij voor: “Een samenleving met veel individuele vrijheid met daarbij de focus op ieders eigen verantwoordelijkheid.” Tijdens de samenkomst in DePetrus maakte hij direct duidelijk dat hij graag een bijdrage wil leveren aan een snelle, soepele samenvoeging met Helvoirt. “Daar ligt een grote kans voor de VVD om in de komende periode onze grondbeginselen nog meer te profileren.” Mees was eerder dit jaar (op 20 maart) kandidaat voor de Provinciale Staten.

Kennismaken met Helvoirt
Tijdens de bijeenkomst in het ontmoetingscentrum van DePetrus keek de VVD al vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van november 2020 die extra cachet krijgen nu Helvoirt direct en nauw bij de campagne betrokken zal zijn. Aan de vertegenwoordigende VVD-leden uit Helvoirt werd tevens meegedeeld dat al in september een kennismakingsavond zal plaatsvinden in Helvoirt waar alle Helvoirtenaren zullen worden geïnformeerd over de VVD- standpunten en waar iedereen kan kennismaken met de Vughtse VVD-wethouder Saskia Heijboer, het bestuur en de huidige gemeenteraadsleden. De vertrekkende voorzitter Tammo Bieze blijft zitting houden in het bestuur samen met Ruben Baaijens.

Kijk ook bij

Foute Kerstbingo zaterdag 9 december

Een avond vol gezelligheid met glühwein, kerstmutsen, kerstmuziek, een optreden van Jack van Raamsdonk en …