Home / Algemeen / Staat muurtje behoud beuk in de weg?
Patisserie De Rouw
Het lage muurtje rechts op de foto zorgt ervoor dat er géén rijbaan aangelegd kan worden tussen beuk en de geluidswal

Staat muurtje behoud beuk in de weg?

De Bomen Effect Analyse die is uitgevoerd in opdracht van gemeente Vught om te beoordelen of duurzaam behoud van de bruine beuk en de paardenkastanje aan het Maurickplein mogelijk is, bij het alternatieve ontwerp van de Natuur en Milieugroep Vught (NMV) voor de herinrichting van het Maurickplein, geeft aan dat de bomen onder bepaalde voorwaarden kunnen blijven staan. Zo zou het muurtje vóór de geluidswal verwijderd moeten worden, volgens Rijkswaterstaat mag dat niet.

Er is nogal wat commotie ontstaan over het al dan niet kappen van de beuk, die eerst door het leven ging als rode beuk en in de onderzoeken nu wordt omschreven als bruine beuk. De beuk moet volgens de verkeersexperts van de gemeente verdwijnen als de Boxtelseweg straks langs de geluidswal van de A2 wordt doorgetrokken naar de Grote Gent. De herinrichting van het Maurickplein zorgt ervoor dat de Taalstraat en de afvoer naar de A2 in de toekomst niet meer afgesloten hoeven te worden bij evenementen op het plein. In het alternatieve plan van NMV wordt de weg in 2 rijbanen om de boom heen geleid.
Het doel van de opdracht aan Vermeulen Boomadvies was om de huidige kwaliteit van de bomen te beoordelen, het beschrijven van het effect dat de voorgenomen inrichting heeft op de bomen en het geven van aanbevelingen om de bomen duurzaam te behouden en te beschermen. Uit het onderzoek blijkt dat de conditie van de beuk redelijk tot goed is, die van de paardenkastanje is matig. De levensverwachting van de beuk wordt getaxeerd op meer dan 15 jaar, die van de kastanje wordt geschat op 5 tot 15 jaar.

Muurtje
Voor de realisatie van een rijbaan aan de oost- en westzijde van de bruine beuk zijn geen graafwerkzaamheden nodig. In verband met de voorgenomen drempel gaat de rijbaan 50 cm omhoog. Verwacht wordt dat bij de werkzaamheden de aanwezige oppervlakkige boomwortels niet allemaal behouden kunnen blijven. Dit leidt tot een wortelverlies van 5-10%. Dit percentage is acceptabel, maar heeft, in verband met de leeftijd van de beuk, een lichte conditievermindering tot gevolg. Door de realisatie van de rijbanen om de boom wordt een deel onverharde groeiruimte verhard. Hierdoor zullen boomwortels minder vocht en zuurstof tot hun beschikking krijgen. Dit betreft echter maar 10% van de gehele groeiplaats van de bruine beuk. De conclusie van Vermeulen Boomadvies is dat het desondanks mogelijk is om het alternatieve ontwerp van de Natuur en Milieugroep Vught uit te voeren en de bomen duurzaam te behouden. Daarvoor dient in de eerste instantie het lage muurtje voor de geluidswal verwijderd te worden om extra ruimte te realiseren, er moeten bij de aanleg van de weg enkele maatregelen worden genomen en ook is verbetering van de groeiplaats nodig.

Rijkswaterstaat
De gemeente vindt nog steeds dat de bomen niet te behouden zijn. Voor het ontwerp van NMV is het noodzakelijk dat er ruimte wordt verkregen om de rijweg conform de normen aan te kunnen leggen. Hiervoor is een minimale vrije ruimte van 5,25 meter nodig. In de bestaande situatie bevindt zich een muur naast het geluidsscherm. De muur is eigendom van Rijkswaterstaat. Naast de muur bevindt zich het kabel- en leidingtracé van Rijkswaterstaat dat bereikbaar moet zijn. Tussen de beuk en de muur is onvoldoende ruimte om de weg aan te leggen. Het voorstel van de stichting NMV is mogelijk indien het muurtje naast het geluidsscherm mag worden verwijderd en de ruimte tot het geluidsscherm gebruikt mag worden voor de aanleg van de weg. Het voorstel is op 25 juni aan Rijkswaterstaat toegestuurd. De situatie en mogelijkheden zijn met Rijkswaterstaat op locatie besproken. Op 31 juli heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat de muur deel uitmaakt van het geluidsscherm en niet mag worden verwijderd. Daarmee vervalt volgens de gemeente de optie om de rijweg op de gevraagde wijze aan te leggen. De bezwarencommissie van de gemeente Vught zal nu moeten bepalen of de gemeente gelijk heeft.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kijk ook bij

Diamanten bruiloft Nico en Truus Beemsterboer

Op 24 februari waren Nico en Truus Beemsterboer 60 jaar getrouwd. Ze vieren hun diamanten …