Spreekuur ASD woensdag 28 oktober

Op woensdag 28 oktober zijn leden van de Adviesraad voor het Sociaal Domein (ASD) tussen 13.30 en 16.00 uur weer bereikbaar in DePetrus om met u te praten. U kunt dan uw ervaringen met en wensen over de zorg die de gemeente voor u heeft kwijt. Waar liggen eventuele problemen en wat zou er moeten worden georganiseerd om zorg en welzijn in Vught te verbeteren? Het helpt de ASD om een beter advies uit te brengen. Natuurlijk wordt er vertrouwelijk met uw inbreng omgegaan. Info Adviesraad Sociaal Domein is te vinden op www.adviesraadsociaaldomeinvught.nl.

Kijk ook bij

Zwarte handel en zware straf: de precaire toestand in Kamp Vught

Voedsel achterhouden voor fuifjes van het personeel, sigaretten voor veel geld verkopen aan bewakers of …