(Bron: Google Maps)

Spoorweg Torenstraat in Helvoirt blijft open voor voetgangers

Tussen 18 juni en 24 juni werkt ProRail aan het spoor in Helvoirt. ProRail wees bewoners erop dat de spoorwegovergang Torenstraat daarom vanaf donderdag 20 juni 01.00 uur tot en met vrijdag 21 juni 23.00 uur gesloten is. Belangrijk: het geldt niet voor al het verkeer. Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen wel passeren.

In de bewonersbrief van ProRail staat het er niet in zoveel woorden bij, maar voetgangers, al of niet met de fiets aan de hand, kunnen tijdens het onderhoudswerk en ondanks de sluiting van de overweg, het spoor toch blijven passeren. Voor hen komt er een tijdelijke oversteekplaats, naast de overweg aan de zijde Stationsweg.

Géén treinverkeer
Vanaf dinsdag 18 juni tot en met maandag 24 juni rijden er geen treinen tussen ’s-Hertogenbosch en Tilburg en Den Bosch en Boxtel. Als alternatief transport zet de vervoerder bussen in. Dat er geen treinen rijden, heeft te maken met de aanleg van het tijdelijk spoor in Vught. ProRail maakt van de gelegenheid gebruik om spooronderhoud te plegen en vervangt dwarsliggers, spoorstaven, spoorgrind en bevestigingsmiddelen. Het werk kan voor enige hinder zorgen door licht, geluid én de kortstondige sluiting van diverse spoorwegovergangen in de omgeving, waaronder de overweg Torenstraat in Helvoirt. Hieronder ziet u het bijbehorende schema.

Jarenlange voorbereiding
Na jarenlange voorbereiding start de bouw van het verdiepte spoor in Vught. Voordat het zover is, moet een tijdelijk spoor worden aangelegd om tijdens de bouw treinen te kunnen laten rijden. Met de verdiepte ligging komt er ook een vierde spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Vught. Het project is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).

Er gebeurt meer
Naast de werkzaamheden voor het tijdelijke spoor, gebeurt er nog meer. Zo verbetert ProRail de veiligheid van de spoorbrug over het Drongelens kanaal met een ontsporingsconstructie. Verder wordt het bestaande spoor ter hoogte van Vughterpoort volledig vernieuwd.

Herinrichting Helvoirtsestraat in Helvoirt
Er wordt hard gewerkt aan de bestrating in de Helvoirtsestraat tot aan de spoorwegovergang, zodat vanaf zondagmorgen 23 juni, 00.00 uur, de doorgaande weg Torenstraat-Helvoirtsestraat korte tijd open is voor al het verkeer. Op maandag 24 juni begint fase twee van het werk. Dan wordt gewerkt in het gedeelte van de Helvoirtsestraat tussen het Ochtendgloren en de Industrieweg. Ook hier wordt de straat dan opengebroken om het riool te vervangen. De weg is dan weer afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer vanuit de Industrieweg wordt in deze fase nog steeds omgeleid via de Nieuwkuijkseweg.

Weekendwerk
In het weekend van 13 en 14 juli wordt de kruising Industrieweg-Helvoirtsestraat opengebroken. Nadat hier een nieuwe riolering is gelegd, wordt de straat tijdelijk verhard. Zo kan het verkeer in de bouwvakvakantie zowel via de Torenstraat als de Nieuwkuijkseweg zijn weg vinden. Dan is de route Torenstraat-Helvoirtsestraat als doorgaande weg open. Na de bouwvakvakantie wordt het werk hervat tot aan de komgrens. Het is de verwachting dat het werk omstreeks oktober gereed is.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …